Online metingen: controle over uw waterbehandeling

Een efficiënte bedrijfsvoering van waterbehandeling installaties vraagt om nauwkeurige meting van relevante parameters. Door online te meten hebt u op elk gewenst moment direct inzicht in hoe uw waterbehandeling functioneert. Zo blijft uw bedrijfsvoering onder controle.
Online meten vraagt om specifieke meetapparatuur, technische en watertechnologische kennis en laboratoriumervaring. WLN heeft die kennis in huis en kan daarom de totale zorg voor het online meten voor haar rekening nemen.

Advies en plaatsing online meters waterkwaliteit bij waterbehandeling

Wij adviseren, afhankelijk van de aard en omvang van de waterinstallatie, waar welke onlinemeters moeten komen, wat die precies moeten meten en binnen welke tolerantiegrenzen. We leggen de kritieke momenten en plekken in de installatie vast en bepalen waar de meetpunten moeten komen om de juiste grip te houden op het proces. Wij verzorgen zowel levering (huur of lease) als plaatsing van de online meters.

Controle en onderhoud

Ook zorgen we voor de controle en het onderhoud van online meters. Dat is nodig, want na verloop van tijd treden slijtage en afwijkingen op: nauwkeurigheid en precisie nemen langzaam af. Periodiek voeren we technische controles uit met behulp van draagbare meetapparatuur. Kwaliteit en betrouwbaarheid worden gewaarborgd door de controlestandaarden die afkomstig zijn uit ons laboratorium.
Onze onderhoudsservice vindt plaats op basis van jaarcontracten, waarin afspraken staan over onder meer het aantal en soort online meters, de frequentie van de controle en de afwijkingstoleranties. De service wordt afgesproken op basis van afroep, altijd binnen 24 uur.

Bij de waterinname uit de Drentsche Aa verricht WLN voor ons online metingen met sensoren. Zo worden onder meer de troebelheid en de pH- en UV-waarden gemeten. Maandelijks worden de sensoren gecontroleerd. Zowel over de monstername als over de controles zijn we bijzonder tevreden; WLN zit er altijd bovenop en denkt actief met ons mee.
Gerard Koster (locatiebeheerder operations Waterbedrijf Groningen)

Brede toepassing online metingen waterkwaliteit

Met behulp van online metingen kunnen we verschillende parameters in diverse soorten water monitoren:

Parameters Matrix
pH drinkwater
troebelheid proces- of industriewater
geleidbaarheid demi-water
temperatuur ultrapuur water
zuurstof spoelwater
deeltjes afvalwater
ammonium andere vloeistoffen zoals
fosfaat levensmiddelen
droge stof
uv
redox
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk van der Woerdt
Download PDF