Voorbeeldprojecten

Nieuwe sanitatie met helofytenfilters; project Drielanden

In de Groningse wijk Drielanden wordt een vorm van ‘nieuwe sanitatie’ beproefd: zwart en grijs afvalwater van 166 woningen wordt gezuiverd met helofytenfilters. WLN is bij het onderzoek betrokken, onze opdrachtgever is Gemeente Groningen.

U kunt hier een film over het project Drielanden bekijken.