Monsterneming

Watermonsters laten nemen

Voor nagenoeg alle vormen van monsterneming van water kunt u een beroep op ons doen. Voorbeelden zijn zwembadbemonstering, peilbuisbemonstering en tappuntbemonstering op verschillende plekken in diverse productieprocessen. Monsters kunnen bij ons worden aangeleverd of worden opgenomen in onze planning, waarbij we zowel de monsterneming als de analyse verzorgen.

Watermonsters aanleveren

Het is ook mogelijk om zelf monsters te nemen. Daarbij is het van belang dat u dat op de juiste wijze doet. In de notitie Watermonsters nemen en conserveren kunt u hier mee over lezen. Desgewenst stellen wij u kosteloos de benodigde flessen ter beschikking en geven we instructies over de werkwijze. NB: Wanneer u de monsterneming zelf uitvoert valt deze niet meer onder onze accreditatie. Voor sommige analyses (zoals bijvoorbeeld Legionella) is geaccrediteerde monsterneming verplicht.