Sensortechnologie

Grote stap voorwaarts in ontwikkeling Sensoren voor water

Het SAWA (Sensors and Water) project is in de zomer van 2013 succesvol afgerond. Het project heeft bruikbare sensoren opgeleverd, die de kwaliteit van het drinkwater online en real time kunnen meten. Van de dertien sensoren die binnen het project ontwikkeld en getest zijn, hebben vijf sensoren het stadium van een commercieel product bereikt. Het gaat om de sensoren van Capilix, Interline, Bright Spark en AquaExplorer. De andere sensoren hebben flinke stappen gemaakt en zullen nog verder worden getest door de sensorontwikkelaars. De resultaten zijn begin september 2013 gepresenteerd op het internationale congres S4W in Assen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Maas
Download PDF
Grootte:844 KB