Legionella

Specialist in legionella onderzoek

WLN is gespecialiseerd in het detecteren van Legionella in water. Daarmee bedienen we een brede klantenkring, variërend van ziekenhuizen, verzorgingshuizen, zwembaden en campings tot hotels, gemeentelijke sporthallen, industriële bedrijven met koeltorens, adviesbureaus en installatiebureaus. Een groot deel van de monsters die wij analyseren, is afkomstig van in legionellabeheersing gespecialiseerde bureaus.

Snelle QPCR-methode Legionella pneumophila (legionella sneltest)

Omdat tijd een belangrijke factor is, zijn wij continu op zoek naar manieren om de detectie te versnellen en te verbeteren. Zo hebben we samen met Kiwa de QPCR-methode ontwikkeld die binnen 5 uur nadat een monster is aangeboden uitsluitsel kan geven over de aanwezigheid van Legionella pneumophila.

Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op met de afdeling Klantenservice.

Accreditatie legionella monstername

De “Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater” bepaalt dat het nemen en het analyseren van legionellamonsters moeten plaatsvinden overeenkomstig NEN 6265:2007 of een gelijkwaardige methode.
In artikel 6 van genoemde regeling worden eisen gesteld aan de personen, bedrijven en laboratoria die monsters nemen en analyseren op legionella. De monsternemer hoeft niet in dienst te zijn van het laboratorium, maar moet wel voor de monstername geaccrediteerd zijn.

Naast analyses biedt WLN totale Legionella ontzorging.