Zwembadenonderzoek

Zwembadwater testen BHVBZ

Op elke Nederlandse instelling met een zwembad rust de wettelijke plicht de kwaliteit van het zwembadwater maandelijks te onderzoeken (BHVBZ: Besluit Hygiene en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden). De meeste Noord-Nederlandse zwembaden doen daarom een beroep op WLN. Wij zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor zowel de bemonstering als de analyses. Wij nemen de controlewerkzaamheden van uw zwemwater standaard in onze planning op, zodat u als beheerder verzekerd bent van een tijdige uitvoering van de zwembadwater testen. Bovendien staan wij u bij als adviseur en kennisbron.

Meetresultaten snel beschikbaar

De meting van zuurgraad, temperatuur en chloor voeren wij ter plekke uit en daarvan ontvangt u onmiddellijk een rapportage. De rapportage van de overige onderzoeksresultaten doen wij u binnen een week toekomen. Daarin zijn standaard opgenomen:

 • de analyseresultaten
 • de toetsing aan de normen van de BHVBZ
 • een beoordeling voldoende/onvoldoende
 • adviezen ter verbetering van de kwaliteit
 • eventuele bijzonderheden

Op verzoek maken wij jaaroverzichten. Mochten er grote afwijkingen in de zwemwaterkwaliteit worden geconstateerd, dan lichten wij u daar zo spoedig mogelijk telefonisch over in.

Uw huisadviseur waterbehandeling zwembad

Bij WLN doen we meer dan meten alleen. Wij zijn ook uw huisadviseur. Zo verstrekken wij telefonisch advies naar aanleiding van de controle resultaten. U kunt altijd een beroep doen op onze helpdesk voor vragen over de dagelijks uit te voeren metingen. Wij adviseren u ook op de locatie zelf, waarbij jaarlijks een van deze bezoeken gratis is. Op offertebasis brengen we daarnaast advies uit over waterbehandeling, waterhergebruik en investeringen op het gebied van waterbehandeling

Cursussen zwembad waterbehandeling

Zwembadbeheerders kunnen bij WLN cursussen volgen over zwemwaterbehandeling en techniek. Onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn: veiligheid en chemicaliƫn, wetskennis, chemie, biologie en waterkwaliteitsmetingen.

Extra onderzoeksmogelijkheden

Naast het wettelijk verplichte onderzoek kunt u bij ons terecht voor vrijwel alle wateranalyses en onderzoeken van de waterzuivering, onder andere naar:

 • legionella: risico-inventarisatie, beheersplannen, analyses
 • pseudomonas
 • kalkagressiviteit
 • vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen
 • filtergrind en actief kool
 • werking van de zuivering