Directeur WLN ambassadeur NEN watercampagne
vrijdag, 17 maart 2017

NEN is een campagne gestart over normalisatie binnen de watersector. Doel hiervan is om door het stimuleren van de normalisatie van innovaties en het delen van kennis op het gebied van de watercyclus de internationale concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. Want zo stelt NEN:

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

Meerdere medewerkers van WLN zijn betrokken bij het werk van NEN. Binnen het interessegebied ‘Verduurzaming van de watercyclus’ van de watercampagne is Hilde Prummel, directeur van WLN, geïnterviewd over het traject waaraan bij WLN wordt gewerkt om een nieuwe innovatieve DNA techniek voor onderzoek van drinkwater wettelijk verankerd te krijgen. Normalisatie is hierbij cruciaal.

Lees hier het interview met Hilde Prummel

Hilde Prummel, directeur WLN, ambassadeur NEN watercampagne