NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005

Gecertificeerd door de Raad voor Accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025

Het managementsysteem van WLN is gebaseerd op de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm. Dit is een norm waarin de “Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria”  zijn vastgesteld. WLN is sinds 1993 geaccrediteerd volgens deze norm onder registratienummer L075. De Raad voor Accreditatie  (RvA) is een door de Nederlandse autoriteit aangewezen  accreditatieinstelling welke internationaal erkend is. De RvA kent via onafhankelijk en deskundig toezicht de accreditatie toe en blijft dit jaarlijks toetsen. Dit is een betrouwbaar instrument om het vertrouwen van een afnemer in de kwaliteit van een product of dienst te waarborgen. Alle analyses waarvoor de accreditatie geldt staan in een lijst van verrichtingen.

Wilt u meer weten over wat accreditatie is? U kunt hier de brochure “Vertrouwen in deskundigheid en kwaliteit geborgd” van de Raad voor Accreditatie downloaden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Boekenoogen, tel. 050 - 402 2121
Download PDF
Grootte:241 KB