VCA:2008

WLN en medewerkers VCA gecertificeerd

Een groot deel van de werkzaamheden van de afdelingen watertechnologie en monsterneming wordt uitgevoerd als onderaannemer van derden. WLN vindt naast kwaliteit ook veiligheid van wezenlijk belang en heeft sinds 2010 een VCA* certificaat met registratienummer RQA664580 volgens de VGM Checklist Aannemers. De scope van de certificering is “Het nemen van monsters, het uitvoeren van metingen en het bedienen van (proef)installaties op locaties van derden”.

Wilt u meer weten over VCA certificering? We verwijzen u graag naar de website van de VCA en de LQRA.

Download PDF
Grootte:76 KB