Nieuws en actualiteiten
dinsdag, 18 juli 2017

Hilde Prummel (l) en Willemien Bosch van NEN (bron: Vewin) Schoon en veilig drinkwater is geen vanzelfsprekendheid. Om zeker te weten of ons water veilig of schoon is wordt de kwaliteit van het water onderzocht: 24/7 van bron-tot-tap. De wijze waarop Lees verder >

dinsdag, 18 juli 2017

Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI’s, maar Lees verder >

donderdag, 15 juni 2017

In de nieuwste editie van de Waterspiegel, een publicatie van de vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven Vewin, wordt stap voor stap uitgelegd hoe de Nederlandse drinkwatersector van grond- en oppervlaktewater kraanwater maakt en welke zaken van belang zijn bij dit voor Lees verder >

vrijdag, 9 juni 2017

In het kader van de promotie van Jantinus Bruins zijn wederom artikelen verschenen in wetenschappelijke tijdschriften. Zijn onderzoek is gericht op de processen en mechanismen die betrokken zijn bij de start van de mangaanverwijdering uit grondwater. Door de inzichten uit Lees verder >

donderdag, 1 juni 2017

Let op! Datumwijziging Themadag “Waterkwaliteit in de Maritieme sector” Deze wordt verplaatst naar het najaar. Nader bericht volgt!  

vrijdag, 19 mei 2017

De Vitaliteitsstrijd De Friesland Zorgverzekeraar en VNO-NCW zijn gestart met De Vitaliteitsstrijd. Vier zeer uiteenlopende bedrijven gaan de strijd met elkaar aan: UCC Coffee Benelux, La Hacienda, Bentacera en WLN BV. Deze bedrijven hebben ieder € 2.500,- gewonnen. Op de site van Lees verder >

donderdag, 6 april 2017

Brede kennis over wateronderzoek en waterbehandeling Door het geven van opleidingen, cursussen en workshops wil WLN uw kennis, of die van uw medewerkers, op een hoger niveau brengen. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als: De wetgeving op het gebied van Legionella Lees verder >

donderdag, 6 april 2017

Waterveiligheidsplan / Watersafety plan (WSP) De kennis van WLN op het gebied van microbiologie in water en van waterzuiveringstechnologie komt samen bij het opstellen van zogeheten waterveiligheidsplannen (WSP’s). Door het opstellen van een waterveiligheidsplan worden (mogelijke) risico’s tijdens de waterzuivering in Lees verder >

donderdag, 6 april 2017

Het beheer van de drinkwaterinstallaties bestaat uit verschillende onderdelen: het uitvoeren van een Legionella risico inventarisatie, het opstellen en uitvoeren van een legionella beheersplan en het oplossen van problemen. Legionella risico inventarisatie (RI) ‘Ontzorging’ wat betreft het beheer van een drinkwaterinstallatie begint bij het Lees verder >

vrijdag, 17 maart 2017

NEN is een campagne gestart over normalisatie binnen de watersector. Doel hiervan is om door het stimuleren van de normalisatie van innovaties en het delen van kennis op het gebied van de watercyclus de internationale concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. Lees verder >

WLN speelt actieve rol bij Europese normalisatie

Hilde Prummel en Willemien BoschHilde Prummel (l) en Willemien Bosch van NEN (bron: Vewin)

Schoon en veilig drinkwater is geen vanzelfsprekendheid. Om zeker te weten of ons water veilig of schoon is wordt de kwaliteit van het water onderzocht: 24/7 van bron-tot-tap. De wijze waarop dit gebeurt is in Nederland uniform afgesproken en vastgelegd in normen. Door deze normen te hanteren is er geen discussie over de handelswijze en/of de meetresultaten. Om ook op Europees niveau te komen tot goede afspraken en deze vast te leggen in normen neemt WLN deel aan één van de Europese werkgroepen hiervoor.

Het komen tot uniforme afspraken (normalisatie) ligt primair in handen van het NEN-instituut. Een zorgvuldig proces waarbij er door verschillende belanghebbenden en dus ook vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp wordt gekeken.

WLN voorzitter van werkgroep Europese normalisatie

WLN-directeur Hilde Prummel is namens Vewin voorzitter van de Europese werkgroep ‘Effects of materials in contact with drinking water’. Deze werkgroep houdt zich bezig met de invloed van materialen op de drinkwaterkwaliteit en dan met name de uniformering van testmethoden voor materialen die bij de drinkwaterproductie in aanraking komen met drinkwater.

Gezamenlijk doel: de drinkwaterbedrijven willen dat alle materialen (van een minuscuul rubberen ringetje tot de coating van een gigantische transportleiding) internationaal uniform getest zijn, zodat ze altijd weten wat ze aanschaffen. Voordeel: als dergelijke materialen zijn getest conform een Europees afgesproken norm, hoeft niet in elk land een aparte toelatingsprocedure te worden doorlopen voor een product: dat scheelt veel belastinggeld en dubbel werk.

Een hele uitdaging

Met 28 landen één testmethode voor een bepaald product verzinnen is een ingewikkeld en langdurig traject. Met name omdat er in de verschillende lidstaten verschillende omstandigheden bestaan en andere visies op drinkwaterbereiding, testmethoden, kwaliteit, enzovoort. Maar allemaal hebben ze hetzelfde doel voor ogen mede ook vanwege de daaruit voortvloeiende voordelen.

Meer over dit onderwerp

Over het belang van normalisatie en op welke wijze dit tot stand komt stond onlangs een uitgebreid interview met Hilde Prummel, directeur van WLN en Willemien Bosch (consultant, NEN) in de Waterspiegel, het informatieblad van Vewin.

Lees hier het volledige artikel in de Waterspiegel

Verwijdering van acesulfaam in RWZI’s: wat bepaalt het verschil?

Kunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI’s, maar ook dat de mate van verwijdering sterk varieert tussen RWZI’s.

Het grote verschil in acesulfaamverwijdering bij RWZI’s werpt nieuw licht op de verwijdering van microverontreinigingen, zoals geneesmiddelen, in actiefslibsystemen.

Lees hier het volledige artikel op H2O online