Nieuws en actualiteiten
donderdag, 15 juni 2017

In de nieuwste editie van de Waterspiegel, een publicatie van de vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven Vewin, wordt stap voor stap uitgelegd hoe de Nederlandse drinkwatersector van grond- en oppervlaktewater kraanwater maakt en welke zaken van belang zijn bij dit voor Lees verder >

vrijdag, 9 juni 2017

In het kader van de promotie van Jantinus Bruins zijn wederom artikelen verschenen in wetenschappelijke tijdschriften. Zijn onderzoek is gericht op de processen en mechanismen die betrokken zijn bij de start van de mangaanverwijdering uit grondwater. Door de inzichten uit Lees verder >

donderdag, 1 juni 2017

Let op! Datumwijziging Themadag “Waterkwaliteit in de Maritieme sector” Deze wordt verplaatst naar het najaar. Nader bericht volgt!  

vrijdag, 19 mei 2017

De Vitaliteitsstrijd De Friesland Zorgverzekeraar en VNO-NCW zijn gestart met De Vitaliteitsstrijd. Vier zeer uiteenlopende bedrijven gaan de strijd met elkaar aan: UCC Coffee Benelux, La Hacienda, Bentacera en WLN BV. Deze bedrijven hebben ieder € 2.500,- gewonnen. Op de site van Lees verder >

donderdag, 6 april 2017

Brede kennis over wateronderzoek en waterbehandeling Door het geven van opleidingen, cursussen en workshops wil WLN uw kennis, of die van uw medewerkers, op een hoger niveau brengen. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als: De wetgeving op het gebied van Legionella Lees verder >

donderdag, 6 april 2017

Waterveiligheidsplan / Watersafety plan (WSP) De kennis van WLN op het gebied van microbiologie in water en van waterzuiveringstechnologie komt samen bij het opstellen van zogeheten waterveiligheidsplannen (WSP’s). Door het opstellen van een waterveiligheidsplan worden (mogelijke) risico’s tijdens de waterzuivering in Lees verder >

donderdag, 6 april 2017

Het beheer van de drinkwaterinstallaties bestaat uit verschillende onderdelen: het uitvoeren van een Legionella risico inventarisatie, het opstellen en uitvoeren van een legionella beheersplan en het oplossen van problemen. Legionella risico inventarisatie (RI) ‘Ontzorging’ wat betreft het beheer van een drinkwaterinstallatie begint bij het Lees verder >

vrijdag, 17 maart 2017

NEN is een campagne gestart over normalisatie binnen de watersector. Doel hiervan is om door het stimuleren van de normalisatie van innovaties en het delen van kennis op het gebied van de watercyclus de internationale concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. Lees verder >

dinsdag, 7 maart 2017

Momenteel is er veel aandacht voor de aanwezigheid van resten van geneesmiddelen in oppervlaktewater. In dat kader vindt in Nederland veel onderzoek plaats naar mogelijkheden om resten van geneesmiddelen zoveel mogelijk te weren uit het door rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) gezuiverde afvalwater. WLN Lees verder >

dinsdag, 20 december 2016

WLN is op zoek naar een nieuwe collega. Wil jij meewerken aan de ontwikkeling van onze activiteiten? Momenteel hebben wij binnen de afdeling Technologie, Waterkwaliteit en Advies (TWA) een uitdagende vacature voor een ERVAREN WATERTECHNOLOOG M/V (32 - 40 uur per week) WLN Lees verder >

WLN in nieuwe Waterspiegel over de wereld van het Nederlandse drinkwater

In de nieuwste editie van de Waterspiegel, een publicatie van de vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven Vewin, wordt stap voor stap uitgelegd hoe de Nederlandse drinkwatersector van grond- en oppervlaktewater kraanwater maakt en welke zaken van belang zijn bij dit voor ons Nederlanders zo gewone proces. In de opgenomen artikelen vertellen vertegenwoordigers van diverse organisaties hoe hun bedrijf of instelling hierbij betrokken is.

Eén van deze vertegenwoordigers is Hilde Prummel, directeur van WLN. Op pagina 32 tot en met 34 doet zij uit de doeken welke rol WLN speelt binnen de watersector. Ook vertelt Mark Schaap van Waterbedrijf Groningen op pagina 25 over de voordelen van een door WLN (Waterlaboratorium Nood) ontwikkelde snelle meetmethode voor het detecteren van fecale verontreinigingen in het drinkwaterleidingnet.

LINK NAAR DE WATERSPIEGEL

Onderzoek mangaanverwijdering leidt tot wetenschappelijke publicaties

In het kader van de promotie van Jantinus Bruins zijn wederom artikelen verschenen in wetenschappelijke tijdschriften. Zijn onderzoek is gericht op de processen en mechanismen die betrokken zijn bij de start van de mangaanverwijdering uit grondwater. Door de inzichten uit dit onderzoek is het voor waterbedrijven mogelijk maatregelen te nemen om het filterrijpingsproces en de mangaanverwijdering te optimaliseren.

Samenvatting artikel in Desalination and Water Treatment Vol 72 (2017) 22-29

Samenvatting artikel in Water Science & Technology: Water Supply Vol 17.3 (2017) 842-850

Indien u belangstelling heeft voor het volledige artikel kun u contact opnemen met Jantinus Bruins via email J.Bruins@wln.nl

In Nederland, België en andere Europese landen, vindt mangaanverwijdering uit grondwater plaats door een zuivering bestaande uit een beluchting en een (zand)filter. Wanneer een nieuw filter in gebruik wordt genomen moet hierin eerst een filterrijpingsproces plaatsvinden om de mangaanverwijdering op te starten. Voor een efficiënte grondwaterzuivering is het wenselijk dat de tijd die nodig is voor de filterrijping zo kort mogelijk is. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar mangaanverwijdering, zijn de belangrijkste mechanismen vooral bij de start van het filterrijpingsproces nog steeds niet volledig duidelijk.

Uit het promotieonderzoek van Jantinus Bruins kan worden geconcludeerd dat de mangaanoxide, verantwoordelijk voor een effectieve mangaanverwijdering, Birnessite is (en niet Hausmannite, zoals algemeen wordt aangenomen). Verder bleek dat het bij de start van het filterrijpingsproces gevormde Birnessite van biologische oorsprong is.

De verkregen kennis maakt het mogelijk de vaak lange tijd die nodig is voor de filterrijping te verkorten. Dit kan onder meer door condities te creëren die optimaal zijn voor de groei van mangaan oxiderende bacteriën. De frequentie en intensiteit van filterspoelingen kan bijvoorbeeld worden beperkt. Ook is vastgesteld dat de filterrijpingstijd volledig geëlimineerd kan worden door gebruik van ‘vers’ (Birnessite houdend) mangaanoxide.

De resultaten van het promotieonderzoek van Jantinus Bruins maken het dus mogelijk een innovatief mangaanverwijderingsproces te ontwikkelen, waarbij het filterrijpingsproces verkort kan worden of zelfs volledig geëlimineerd.