Organisatie

Organisatie WLN BV

De juridische structuur van WLN bestaat uit WLN BV die een 100% dochter heeft, genaamd WLN Business BV.
De aandeelhouders van WLN BV zijn Waterbedrijf Groningen en WMD.
De 2 drinkwaterbedrijven (Waterbedrijf Groningen en de WMD) zijn voor hun wettelijke taken klant bij WLN BV, daarnaast is WLN Business BV klant bij WLN BV. De dienstverlening aan alle commerciële klanten geschiedt vanuit WLN Business BV. WLN Business BV besteedt alle opdrachten exclusief uit bij WLN BV.
Bij WLN werken ongeveer 70 mensen (60 fte), verdeeld over 3 afdelingen, namelijk het Chemische en Biologisch laboratorium (37), de afdeling Technologie, Waterkwaliteit en Advies (14)  en de afdeling  Financiën en Ondersteuning (9) . De managers van deze 3 afdelingen vormen samen met de directeur het MT, waar besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast zijn er 3 strategisch adviseurs die een antenne-functie hebben voor ontwikkelingen van binnen naar buiten en andersom, kwaliteitszorg en een team voor klantenservice.