Waterveiligheidsplannen
donderdag, 6 april 2017

Waterveiligheidsplan / Watersafety plan (WSP)

De kennis van WLN op het gebied van microbiologie in water en van waterzuiveringstechnologie komt samen bij het opstellen van zogeheten waterveiligheidsplannen (WSP’s). Door het opstellen van een waterveiligheidsplan worden (mogelijke) risico’s tijdens de waterzuivering in kaart gebracht met als doel de veiligheid wat betreft de kwaliteit van het gezuiverde water te garanderen.

Drinkwaterproductie en voedingsmiddelenindustrie

Deze methodiek wordt al jaren toegepast bij drinkwaterproductielocaties van Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), maar sinds kort ook bij een proceswater productielocatie. Het proceswater wordt hier gebruikt bij de productie van voedingsmiddelen. Het is daarom van belang dat de (mogelijke) risico’s ten aanzien van de waterkwaliteit goed in kaart gebracht worden.
Het opstellen van een waterveiligheidsplan wordt gedaan door een projectgroep bestaande uit procestechnici, een microbiologisch specialist en (bedrijfs)technologen.

Inzicht in risico’s en een overzichtelijke actielijst

Aan de hand van de inventarisatie van (mogelijke) risico’s wordt een document opgesteld waarin met behulp van een kleurcodering aangegeven wordt welke risico’s acceptabel (groen), mogelijk onacceptabel (oranje) en onacceptabel (rood) zijn. Het eindresultaat is een overzichtelijke actielijst, die periodiek geactualiseerd kan worden.
Voor meer informatie over het opstellen van een waterveiligheidsplan kunt u contact opnemen met Gerhard Wubbels. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 050 – 402 21 15 of via mailadres G.Wubbels@wln.nl.