WLN ziet mogelijkheden voor optimalisatie verwijdering geneesmiddelen door rwzi’s
dinsdag, 7 maart 2017

Momenteel is er veel aandacht voor de aanwezigheid van resten van geneesmiddelen in oppervlaktewater. In dat kader vindt in Nederland veel onderzoek plaats naar mogelijkheden om resten van geneesmiddelen zoveel mogelijk te weren uit het door rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) gezuiverde afvalwater.

WLN ziet mogelijkheden om door optimalisatie van de bestaande rwzi’s het verwijderingsrendement van geneesmiddelen sterk te verbeteren. Deze verwachting heeft te maken met recent onderzoek naar de verwijdering van zoetstoffen en geneesmiddelen door rwzi’s. De verwijderingsrendementen blijken heel sterk te verschillen en dat voedt de gedachte dat met verdere optimalisatie nog veel te bereiken valt.

Het frappante verschil per rwzi kwam naar voren in de presentatie die Peter van der Maas van WLN gaf tijdens de tweede Kennisdag Geneesmiddelen die op 16 februari jl. werd gehouden. De dag was georganiseerd door de vakgroep milieutechnologie van de Wageningen Universiteit, STOWA en het Wageningse onderzoeks- en adviesbureau LeAF.

Van der Maas sprak namens de Vereniging Participanten Waterketen Noord-Nederland (VPWNN) waarin noordelijke waterbedrijven en waterschappen samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie. WLN onderzocht namens de VPWNN het gedrag van de zoetstof acesulfaam in rwzi’s. Uit dat onderzoek blijkt dat het verwijderingspercentage per rwzi sterk verschilt. Zo verwijdert rwzi Assen 99% van alle in het influent aanwezige acesulfaam. Echter, op rwzi Gieten wordt maar 37% verwijderd.

Getriggerd door dit grote verschil werd het onderzoek uitgebreid met het monitoren van de verwijdering van 18 antropogene organische microverontreinigingen (OMP) op zeven verschillende rwzi’s in Noord-Nederland. Hieruit bleek dat ook de verwijderingspercentages voor geneesmiddelen sterk kunnen verschillen per rwzi. Opvallend was de tegenstelling tussen acesulfaam (zoetstof) en diclofenac (ontstekingsremmer). Op rwzi Gieten wordt maar 37% acesulfaam verwijderd, maar dezelfde rwzi verwijdert wel 61% diclofenac. Op rwzi Assen daarentegen wordt met 99% zo goed als alle acesulfaam uit het afvalwater gehaald, maar de rwzi scoort met minder dan 10% heel slecht op de verwijdering van diclofenac.

Volgens Van der Maas toont dit aan dat de biologische omzettingen sterk afhankelijk zijn van locatie specifieke omstandigheden. Door onderzoek naar de manipuleerbaarheid van het zuiveringsslib is het wellicht mogelijk om de verwijderingsrendementen voor microverontreinigingen, waaronder geneesmiddelen, te verhogen. Een verslag van de Kennisdag Geneesmiddelen is gepubliceerd op Waterforum.net.

LEES HIER HET VOLLEDIGE ARTIKEL OP WATERFORUM.NET