AdvisorPlus: integratie van technologische en bedrijfskundige expertise

Bij bedrijfsprocessen waarin water een rol speelt, komt heel wat kijken. Onderzoek, ontwerp, inregeling, monitoring, optimalisatie, beheer en onderhoud moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Technologisch, maar ook bedrijfskundig. Hoe beter de raderen in elkaar grijpen, hoe efficiënter het proces. AdvisorPlus van WLN biedt ondersteuning bij dit proces.

Optimaal werkende waterbehandeling

Een goed functionerende waterbehandeling is van vitaal belang voor het kernproces. Hiervoor kunt u een beroep doen op de uitgebreide kennis en ervaring bij WLN. Of het nu gaat om een technologisch probleem, een implementatie van een nieuwe methode voor waterbehandeling of een bedrijfsvoeringstechnische optimalisatie, onze experts kunnen in verschillende rollen van meerwaarde zijn. Als watertechnologisch expert, als projectleider maar ook in de rol van strategisch en tactisch adviseur. Dit noemen wij AdvisorPlus.

Bedrijfsmatige beheersing

Als het technologisch ontwerp van de nieuwbouw, renovatie of uitbreiding van uw waterbehandelingsinstallatie volgens plan is uitgevoerd, komt het erop aan de bedrijfsvoering optimaal te laten aansluiten. We helpen u hierbij de vertaalslag te maken naar de inrichting en afstemming van uw bedrijfsprocessen. Hierbij integreren wij technologische met proces ondersteunende, -toetsende en -controlerende adviezen. Dit doen we aan de hand van vraagstukken zoals: kan de organisatie beter, voldoet het kennisniveau van uw operators, zijn uw medewerkers met de juiste dingen bezig en hoe kunnen we aanpassingen en veranderingen verantwoord doorvoeren. Met als doel: bedrijfsmatige beheersing en kwaliteitsborging in uw kernproces.

Vanuit een schat aan ervaringen, die dag in dag uit worden opgedaan bij tientallen installaties, levert WLN u inhoudelijke én bedrijfskundige meerwaarde.

Procesoptimalisatie

AdvisorPlus houdt in dat een van onze experts voor een bepaalde tijd kritisch met u meekijkt in uw organisatie. Daarbij heeft hij procesoptimalisatie en maximalisatie van uw productie voor ogen. Hiertoe worden de verschillende bedrijfsdisciplines zoals bouw, installatie, inregeling, procesbeheer, risicomanagement, ICT-ondersteuning en monitoring geïntegreerd. Voor u betekent dit een beter risicobeheer en hogere proceskwaliteit.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis de Vogel