De WLN-Knipkaart: úw budget voor inzet van onze expertise

De wereld van water is voortdurend in beweging. Nieuwe technieken en technologie, veranderende wet- en regelgeving en nieuwe vragen bij gebruikers leiden tot nieuwe uitdagingen.
WLN helpt partners en gebruikers in de waterketen deze uitdagingen adequaat tegemoet te treden. Wij leveren hiervoor diensten op het gebied van onderzoek, analyse en advies voor grondwater, oppervlaktewater, drinkwater, industrieel water en afvalwater.

Wanneer een WLN-Knipkaart?

Het kan gebeuren dat u als opdrachtgever uw vraag nog niet helemaal helder heeft of de omvang van het probleem en de werkzaamheden nog niet goed overziet. Ook kan het voorkomen dat u kortdurend een beroep wilt doen op extra kennis, bijvoorbeeld als u tijdelijk behoefte heeft aan meer capaciteit, specifieke expertise niet in huis heeft of er onzekerheid is over duur van een project. In zulke gevallen is de WLN-Knipkaart een uitkomst.

Toegang tot kennis en ervaring van WLN

De WLN-Knipkaart omvat een afspraak tussen u als opdrachtgever en ons om binnen een vastgesteld budget producten of diensten af te nemen. Op afroep en tegen vastgestelde tarieven. Met de WLN-Knipkaart kunt u in principe al onze producten en diensten afnemen.

Als marktleider in, en technologisch aanvoerder van gasbranders en warmtewisselaars verdiepen wij ons graag in de waterzijdige kant van de wisselaar om zo onze klanten optimaal te kunnen bedienen. Wij werken nauw samen met WLN om meer inzicht te krijgen in het totaalgedrag van de warmtewisselaar. Hierbij maken wij gebruik van de WLN-knipkaart. De snelle responsetijd van WLN, alsmede de professionele rapportage van antwoorden, helpen ons verder en creëren een “better together” omgeving waar onze klanten van profiteren.
Camillo Hogenbirk (program manager R&D Bekaert Combustion technology)

Waar kan ik de WLN-Knipkaart voor gebruiken?

U kunt uw knipkaart bijvoorbeeld gebruiken voor monsterneming, voor analyses of technologische adviezen en onze expertise inzetten op het gebied van waterverbruik, procesvoering, waterhergebruik, waterkwaliteit, waterzuivering, etc. Zo beschikt u over specialistische en actuele kennis, naast een grondige ervaring op het gebied van verschillende soorten water.

In de WLN-Knipkaart worden afspraken vastgelegd over de aard van de werkzaamheden, de inzet van expertise, de termijn waarbinnen u kunt beschikken over onze expertise en het budget, altijd toegesneden op uw specifieke situatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Perry van der Marel
Download PDF