Legionella ontzorging: beheersen en bestrijden van Legionella

Legionella is een bacterie die voorkomt in het leidingwater. Besmetting met de soort Legionella pneumophila kan leiden tot ernstige ziekte of zelfs de dood. Risico’s op besmetting komen vooral voor in zwembaden, sauna’s, sporthallen, ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, campings, bij koeltorens en andere omgevingen waar verneveling van water plaatsvindt. Valt uw organisatie onder deze zogenoemde ‘prioritaire instellingen’, dan moet u volgens het Drinkwaterbesluit preventieve maatregelen nemen om besmetting met Legionella tegen te gaan.

WLN kan u daarbij ontzorgen. Wij doen legionella onderzoek, stellen risico inventarisaties op, maken beheersplannen, bedenken oplossingen en geven advies.

Beheersen en bestrijden

Wanneer u te maken hebt met potentiële Legionellarisico’s, dan kunnen wij u helpen. Vanuit een uitgebreide kennis en een jarenlange ervaring op het gebied van drink-, koel- en zwembadwater bieden wij een compleet scala aan preventieve en curatieve diensten aan.

Dankzij de prettige contacten met WLN vinden de reguliere monsternames voor legionella in een goede planning plaats. Als er sprake is van urgente tussentijdse monsternames, worden deze ook altijd op een correcte manier en in goed overleg uitgevoerd.
Bea Wils (office manager stichting De Zijlen)

Legionella risico inventarisatie

Wij voeren een risico inventarisatie uit in uw waterleidingsysteem: op welke plekken in de installatie loopt u risico’s op de groei van Legionella? Deze inventarisatie doen wij in samenwerking met gespecialiseerde partners, gecertificeerd volgens BRL6010:2013.

Legionella beheersplan / Legionella preventie

De risico inventarisatie maakt deel uit van een beheersplan, waarin wij aangeven welke maatregelen u moet nemen om de groei van de Legionella bacterie in het leidingsysteem tegen te gaan (Legionella preventie). Denk hierbij aan het doorspoelen van kritische leidingen, temperaturen meten, monsters nemen en controle van de waterkeerkleppen in de installatie.

Legionella monstername en analyse

Aan de hand van watermonsters stellen we vast of er in het leidingsysteem te hoge concentraties aan Legionella bacteriën voorkomen. De watermonsters uit kritische delen van de drinkwaterinstallatie worden in ons laboratorium geanalyseerd volgens de wettelijk erkende methode NEN-6265. Na een week is duidelijk of er Legionella aanwezig is.

Snel resultaat legionella onderzoek

WLN heeft ook een snelle meetmethode: de QPCR. Dit is een moleculaire techniek die wij samen met KWR hebben ontwikkeld volgens NEN 6254. Binnen zes uur na de monsterneming kunnen we aangeven of er al dan niet Legionella pneumophilia aanwezig is. Zowel de wettelijk erkende kweekmethode als de QPCR-methode zijn door de RvA gecertificeerd. Als bij u een besmetting met een Legionella-bacterie is vastgesteld, adviseren wij hoe u dit probleem kunt oplossen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harm de Kleine
Download PDF