Quick Scan Waterbehandeling: zicht op de werking van uw installatie

Er is geen industrieel bedrijf te bedenken of het gebruikt en loost water. Drinkwater, industriewater, afvalwater:alle soorten water komen voorbij. Een goed functionerende waterbehandelingsinstallatie is daarbij van essentieel belang. Goede trending en controle ontbreken echter vaak, waardoor onduidelijk is of de waterbehandelingsinstallatie inderdaad naar behoren functioneert.

Inzicht in waterbehandeling en waterzuivering voorkomt kostbare storingen

Zicht op de werking van uw waterbehandelingsinstallatie is cruciaal: als u problemen of risico’s tijdig signaleert voorkomt u, alleen al met het oog op leveringszekerheid, kostbare storingen. WLN heeft speciaal hiervoor de Quick Scan Waterbehandeling ontwikkeld. Deze scan is bij uitstek geschikt voor industriële bedrijven met een waterbehandelingsinstallatie.

In vier stappen onafhankelijk advies over uw waterbehandeling

Met de Quick Scan controleren de we waterbehandelingsinstallatie van uw bedrijf op een aantal kritische punten. Zo krijgt u inzicht in het functioneren van uw waterbehandeling. We sporen mogelijke problemen op en kijken of en waar we het proces kunnen optimaliseren of kosten kunnen besparen. In een vierstappenplan gaan onze onafhankelijke watertechnologen na hoe uw waterbehandelingsinstallatie functioneert:

 • Intake – 2 uur
  In overleg met u definiëren we de Quick Scan custom made;
 • Inventarisatie – 8 uur
  We verzamelen de kwalitatieve en kwantitatieve informatie;
 • Inspectie – 4 uur
  We bestuderen uw installatie op locatie, eventueel ondersteund met metingen;
 • Advies – 8 uur
  Op basis van de verkregen informatie en inspectie formuleren we een advies;
 • Eindgesprek – 2 uur
  Het advies wordt met u besproken.
In vier stappen komen de watertechnologen van WLN samen met u tot een advies dat u zicht geeft op het functioneren van uw waterbehandelingsinstallatie en hoe u dit kunt verbeteren.

In korte tijd en met 24 werkuren krijgt u zo een goede indruk van het functioneren van uw waterbehandelingsinstallatie. Bevindt uw locatie zich in een straal van 50 km van onze vestiging, dan betaalt u geen reiskosten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Boorsma