WLN-CO.W.15.1Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. purge and trap en GC-MSeigen methode
Beginsel:Een watermonster wordt on-line gestript met helium. Tijdens het strippen wordt het monster verwarmd. De vluchtige verbindingen worden getrapped op resp. een trap en een koude val en vervolgens via thermische desorptie op de analytische kolom gebracht. De vluchtige verbindingen worden gaschromatografisch gescheiden en gedetecteerdmet een massaselectieve detector.
Bepaling:DD-componenten en mitc
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.02 - 0.05 μg/l, component afhankelijk
Herhaalbaarheid:maximaal 25%
Reproduceerbaarheid:maximaal 25%
Meetonzekerheid:35%
Houdbaarheid:7 dagen , mits geconserveerd met H2SO4
Monsterfles:Glas , bruin , 200 ml , conservering met H2SO4 (volledig vullen)
Componenten:
eigen methode: (RG = 0.02 μg/l)1,2,2-trichloorpropaan
eigen methode: (RG = 0.02 μg/l)1,1-dichloorpropaan; 1,2-dichloorpropaan; 1,3-dichloorpropaan; 2,2-dichloorpropaan; 1,1-dichloorpropeen; cis-1,3-dichloorpropeen; trans-1,3-dichloorpropeen; 1,2,3-trichloorpropaan
eigen methode: (RG = 0.05 μg/l)2,3-dichloorpropeen; methylisothiocyanaat (MITC); 1,1,2-trichloorpropaan
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-10-2019 23:16:17 ]