Veelgestelde vragen
 • Kan WLN bronwater testen op drinkwaterkwaliteit?

  Om bronwater te beoordelen op geschiktheid als drinkwater zou formeel gezien alle parameters vermeld in het waterleidingbesluit gemeten moeten worden. Dit is echter een kostbare zaak. In het waterleidingbesluit staat onder meer dat moet worden gekeken naar alle mogelijke vervuilingen zoals oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, zware metalen etc.

  Eigen gebruik: beperkt onderzoek volstaat
  Als het water voor eigen gebruik is kan worden volstaan met een beperkte analyse, met daarbij een inschatting van eventuele bedreigingen voor de kwaliteit. Voor deze inschatting zijn de volgende zaken van belang:

  • diepte bron;
  • is er industrie in de naaste omgeving;
  • welke land/tuin bouw activiteiten vinden in de directe omgeving plaats;
  • zijn er vuilstortplaatsen in de directe omgeving.

  Dus als naar aanleiding van deze inschatting geen bedreigingen worden gezien, en het bronwater bestemd is voor eigen gebruik, dan kan worden volstaan met een beperkt onderzoek. WLN kan een monsternemer bij u langs sturen om het bronwater te bemonsteren. Maar het is goedkoper om zelf het monster te nemen. WLN kan u daarvoor speciale monsterflessen met conserveermiddelen sturen.

  Gebruik voor derden: uitgebreid onderzoek verplicht
  Indien het water wel beschikbaar wordt gesteld aan derden (gasten), dan dient er volgens de wet een uitgebreid periodiek analyseprogramma uitgevoerd te worden.

 • Kan WLN onderzoeken wat er in het water zit?

  Ja, dat kan. Het is belangrijk om het onderzoeksdoel aan te geven. Op basis van dit onderzoeksdoel kan WLN u adviseren welke analyses uitgevoerd moeten worden. Het aantal analyses dat uitgevoerd moet worden bepaalt uiteindelijk de kosten van het onderzoek.

 • Wat is de levertijd van een wateronderzoek?

  De standaardlevertijd is maximaal tien werkdagen. Over het algemeen worden gangbare analyses binnen een week gerapporteerd.

 • Kan WLN ook een spoedonderzoek uitvoeren?

  WLN voert onderzoeken waar spoed bij is ook uit. Voor een dergelijk onderzoek is WLN genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. De toeslag kan worden berekend door een spoedtoeslag in procenten op het reguliere tarief, of een spoedtoeslag in de vorm van het hanteren van een uurtarief.

 • Moet ik de kosten voor onderzoek bij aflevering van de monsters gelijk betalen?

  Enkele dagen nadat u het analyserapport (bij voorkeur digitaal) heeft ontvangen ontvangt u een factuur voor het door ons uitgevoerde onderzoek. U heeft dan nog vier weken de tijd om de factuur te voldoen.

 • Hoe wordt (water)onderzoek gerapporteerd?

  U ontvangt per mail een analyserapport (pdf-bestand). Op verzoek kunt u het  analyserapport per post ontvangen. Ook is het mogelijk eerst een concept-analyserapport per e-mail te ontvangen.

 • Kan WLN ook zelf de watermonsters nemen?

  WLN voert bemonsteringen uit van drink-, oppervlakte-, grond-, zwem- en afvalwater uit. Het primaire werkgebied voor bemonsteringen zijn de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

 • Hoe kom ik aan monsterflessen?

  WLN stelt bij een analyseopdracht de monsterflessen met conserveermiddel beschikbaar, zonder extra kosten. Eventueel kunnen deze flessen worden toegezonden. Indien u de monsters zelf neemt en ze via de post of een koerier wilt terugsturen, sturen wij u de flessen in een koelbox met koelelementen.

 • Hoe snel moeten watermonsters worden aangeleverd?

  Dit moet binnen 24 uur na bemonstering, voor bacteriologisch onderzoek, nutriënten (ammonium, nitraat, nitriet), zuurgraad, waterstofcarbonaat en kooldioxide. Nadat de monsters zijn genomen moeten ze onder donkere en koele condities worden getransporteerd.

  Indien de tijd tussen bemonsteren en het aanleveren aan het laboratorium groter wordt dan de richtlijn, dan kan de analyse nog steeds worden uitgevoerd, maar zal de waarde van de analyse minder worden. Indien de houdbaarheid is overschreden zal dit op het analyserapport worden vermeld.

 • Hoe moeten watermonsters worden getransporteerd?

  Nadat de monsters zijn genomen moeten ze onder donkere en koele condities worden getransporteerd.

Niet gevonden wat u zocht?

Kijk eens bij veelgestelde vragen of neem vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers.