WLN in nieuwe Waterspiegel over de wereld van het Nederlandse drinkwater
donderdag, 15 juni 2017

In de nieuwste editie van de Waterspiegel, een publicatie van de vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven Vewin, wordt stap voor stap uitgelegd hoe de Nederlandse drinkwatersector van grond- en oppervlaktewater kraanwater maakt en welke zaken van belang zijn bij dit voor ons Nederlanders zo gewone proces. In de opgenomen artikelen vertellen vertegenwoordigers van diverse organisaties hoe hun bedrijf of instelling hierbij betrokken is.

Eén van deze vertegenwoordigers is Hilde Prummel, directeur van WLN. Op pagina 32 tot en met 34 doet zij uit de doeken welke rol WLN speelt binnen de watersector. Ook vertelt Mark Schaap van Waterbedrijf Groningen op pagina 25 over de voordelen van een door WLN (Waterlaboratorium Noord) ontwikkelde snelle meetmethode voor het detecteren van fecale verontreinigingen in het drinkwaterleidingnet.

LINK NAAR DE WATERSPIEGEL