WLN speelt actieve rol bij Europese normalisatie
dinsdag, 18 juli 2017

Hilde Prummel en Willemien BoschHilde Prummel (l) en Willemien Bosch van NEN (bron: Vewin)

Schoon en veilig drinkwater is geen vanzelfsprekendheid. Om zeker te weten of ons water veilig of schoon is wordt de kwaliteit van het water onderzocht: 24/7 van bron-tot-tap. De wijze waarop dit gebeurt is in Nederland uniform afgesproken en vastgelegd in normen. Door deze normen te hanteren is er geen discussie over de handelswijze en/of de meetresultaten. Om ook op Europees niveau te komen tot goede afspraken en deze vast te leggen in normen neemt WLN deel aan één van de Europese werkgroepen hiervoor.

Het komen tot uniforme afspraken (normalisatie) ligt primair in handen van het NEN-instituut. Een zorgvuldig proces waarbij er door verschillende belanghebbenden en dus ook vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp wordt gekeken.

WLN voorzitter van werkgroep Europese normalisatie

WLN-directeur Hilde Prummel is namens Vewin voorzitter van de Europese werkgroep ‘Effects of materials in contact with drinking water’. Deze werkgroep houdt zich bezig met de invloed van materialen op de drinkwaterkwaliteit en dan met name de uniformering van testmethoden voor materialen die bij de drinkwaterproductie in aanraking komen met drinkwater.

Gezamenlijk doel: de drinkwaterbedrijven willen dat alle materialen (van een minuscuul rubberen ringetje tot de coating van een gigantische transportleiding) internationaal uniform getest zijn, zodat ze altijd weten wat ze aanschaffen. Voordeel: als dergelijke materialen zijn getest conform een Europees afgesproken norm, hoeft niet in elk land een aparte toelatingsprocedure te worden doorlopen voor een product: dat scheelt veel belastinggeld en dubbel werk.

Een hele uitdaging

Met 28 landen één testmethode voor een bepaald product verzinnen is een ingewikkeld en langdurig traject. Met name omdat er in de verschillende lidstaten verschillende omstandigheden bestaan en andere visies op drinkwaterbereiding, testmethoden, kwaliteit, enzovoort. Maar allemaal hebben ze hetzelfde doel voor ogen mede ook vanwege de daaruit voortvloeiende voordelen.

Meer over dit onderwerp

Over het belang van normalisatie en op welke wijze dit tot stand komt stond onlangs een uitgebreid interview met Hilde Prummel, directeur van WLN en Willemien Bosch (consultant, NEN) in de Waterspiegel, het informatieblad van Vewin.

Lees hier het volledige artikel in de Waterspiegel