WLN-BM.W.05.1Bepalen van het aantal Aeromonas m.b.v. membraanfiltratie bij 30°C.conform NEN 6263
Beginsel:Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Daarna wordt het filter bij 30°C geïncubeerd op een vaste, selectieve voedingsbodem met zodanige selectieve eigenschappen dat Aeromonas-bacteriA<
Bepaling:Aeromonas 30 C
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:1 kve/100ml
Meetonzekerheid:35%
Houdbaarheid:1 dag , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 29-05-2020 23:16:04 ]