Lijst van voorschriften en verrichtingen Zoeken op (deel van) de 'Verrichting': gevonden:
 
Monsterneming | In situ | Microbiologisch | Microbiologisch-PCR | Fysisch-Chemisch | Metalen | Organisch | Zoeken
 
 
VerrichtingVoorschrift              TitelToelichtingGeaccrediteerde matrices
Bemonstering bacto (muv Legionella)WLN-M.W.06.02Bemonstering drinkwater tbv microbiologisch onderzoek (muv Legionella)conform NEN-EN-ISO 19458DW, KW, ZW
Bemonstering drink- en grondwater tbv chemisch onderzoekWLN-M.W.06.01Bemonstering drink- en grondwater tbv chemisch onderzoekconform NEN-ISO 5667-5DW, GW
Bemonstering grondwater (putten) tbv chemisch onderzoekWLN-M.W.06.07Bemonstering grondwater (putten) tbv chemisch onderzoekconform ISO 5667-11GW
Bemonstering oppervlaktewater tbv chemie en bactoWLN-M.W.06.03Bemonstering oppervlaktewater tbv chemisch en microbiologisch onderzoekconform NEN 6600-2OW
Bemonstering reinwater/oppervlaktewater tbv chemie en bactoWLN-M.W.06.05Bemonstering reinwater/oppervlaktewater tbv chemisch en microbiologisch onderzoekconform NEN-EN-ISO 19458/NEN-ISO 5667-5DW, OW
Bemonstering t.b.v. LegionellaWLN-M.W.06.19Bemonstering tbv Legionellaconf. NEN-EN-ISO11731 en NEN-EN-ISO19458DW, KW, ZW
Bemonstering zwembaden ihkv BHVBZWLN-M.W.06.15Bemonstering zwembaden ihkv BHVBZconform NEN 6600-3ZW
 
Monsterneming | In situ | Microbiologisch | Microbiologisch-PCR | Fysisch-Chemisch | Metalen | Organisch | Zoeken
 
 
VerrichtingVoorschrift              TitelToelichtingGeaccrediteerde matrices
EGV veldmeting bij 20 CWLN-M.B.08.05Bepalen van EGV bij 20 °C met veld EGV-metersconform NEN-ISO 7888DW, GW, OW
Gebonden beschikbaar chloor, ter plekkeWLN-M.B.08.03Bepalen van vrij en gebonden chloor, titrimetrisch Hoofdstuk 8.3conform NEN-EN-ISO 7393-1DW, ZW
Geur kwalitatiefWLN-MHB.08.09Bepalen van geur, smaak en helderheid Hoofdstuk 8.9eigen methode
Smaak kwalitatiefWLN-MHB.08.09Bepalen van geur, smaak en helderheid Hoofdstuk 8.9eigen methode
TemperatuurWLN-M.B.08.01Bepaling van de temperatuur Hoofdstuk 8.1conform NEN 6414DW, GW, OW, ZW
Vrij chloor, ter plekkeWLN-M.B.08.03Bepalen van vrij en gebonden chloor, titrimetrisch Hoofdstuk 8.3conform NEN-EN-ISO 7393-1DW, ZW
Zuurstof veldWLN-MHB.08.10Bepalen van zuurstof m.b.v. "veld" zuurstofmeters Hoofdstuk 8.10eigen methode
pH, ter plekkeWLN-M.B.08.04Bepalen van de pH met veld pH-metersconform NEN-ISO 10523DW, GW, OW, ZW
 
Monsterneming | In situ | Microbiologisch | Microbiologisch-PCR | Fysisch-Chemisch | Metalen | Organisch | Zoeken
 
 
VerrichtingVoorschrift              TitelToelichtingGeaccrediteerde matrices
ATPWLN-BM.W.31.2Het bepalen van ATP met behulp van luminescentiemetingeigen methodeDW, GW, OW
Aeromonas 30 CWLN-BM.W.05.1Bepalen van het aantal Aeromonas m.b.v. membraanfiltratie bij 30 °C.conform NEN 6263DW, GW, OW
Bacterien van de coligroep 37 CWLN-BM.W.01.2Bepaling van bacteriën van de coligroep in water m.b.v. membraanfiltratie (standaardtest).gelijkwaardig NEN-EN-ISO 9308-1DW, GW
Campylobacter, MPNWLN-BM.W.11.1Bepaling van thermofiele campylobacter-bacteriën in water d.m.v. de M.P.N.-methodeeigen methode
Clostridium perfringensWLN-BM.W.40.1Het bepalen van het aantal Clostridium perfringens; membraanfiltratieConform NEN-ISO 14189DW
Dermatofyten (voetschimmels), vloerondz.WLN-BM.W.39.1Bacteriologisch onderzoek m.b.v. contactplateneigen methode
E. coli, vloeronderzoekWLN-BM.W.39.1Bacteriologisch onderzoek m.b.v. contactplateneigen methode
E.coliWLN-BM.W.01.2Bepaling van bacteriën van de coligroep in water m.b.v. membraanfiltratie (standaardtest).gelijkwaardig NEN-EN-ISO 9308-1DW, GW
E.coli mbv MPNWLN-BM.W.34.1Het bepalen van het aantal Escherichia coli middels MPNconform NEN-EN-ISO 9803-3OW
Enterobacteriacae (coliformen),vloerondzWLN-BM.W.39.1Bacteriologisch onderzoek m.b.v. contactplateneigen methode
EnterokokkenWLN-BM.W.08.2Bepalen van het aantal enterokokken m.b.v. membraanfiltratie.conform NEN-EN-ISO 7899-2DW, GW, OW, ZW
Enterokokken mbv MPNWLN-BM.W.33.1Het bepalen van het aantal Enterococcen middels MPNconform NEN-EN-ISO 7899-1AW, OW
F-specifieke RNA-bacteriofagenWLN-BM.W.12.1Het bepalen van het aantal F-specifieke RNA bacteriofagen; directe plaatmethodeconform NEN-EN-ISO 10705-1DW, GW, OW
Faecale Streptococcen, vloeronderzoekWLN-BM.W.39.1Bacteriologisch onderzoek m.b.v. contactplateneigen methode
Gallionella species MF,PrepWLN-BM.W.13.1Bepaling van ijzerbacteriën in water m.b.v. membraanfiltratie en microscopie.eigen methode
Koloniegetal bij 22 CWLN-BM.W.04.7Bepalen van het koloniegetal bij 22 °C.conform NEN-EN-ISO 6222DW, GW, ZW
Koloniegetal bij 22 C (verdund)WLN-BM.W.04.7Bepalen van het koloniegetal bij 22 °C.conform NEN-EN-ISO 6222AW, OW
Koloniegetal bij 37 CWLN-BM.W.04.6Bepalen van het koloniegetal bij 37 °C.conform NEN-EN-ISO 6222DW, GW, OW, ZW
LegionellaWLN-BM.W.06.2Bepaling van het aantal Legionella m.b.v. membraanfiltratieconform NEN-EN-ISO 11731DW, GW, ZW
Legionella (slecht filtreerbaar)WLN-BM.W.06.2Bepaling van het aantal Legionella m.b.v. membraanfiltratieconform NEN-EN-ISO 11731KW, OW
Pseudomonas Aeruginosa,MFWLN-BM.W.09.1Bepalen van het aantal pseudomonas aeroginosa m.b.v. membraanfiltratie.conform NEN-EN-ISO 16266DW, ZW
Pseudomonas aeruginosa, vloeronderzoekWLN-BM.W.39.1Bacteriologisch onderzoek m.b.v. contactplateneigen methode
Schimmels en gisten, vloeronderzoekWLN-BM.W.39.1Bacteriologisch onderzoek m.b.v. contactplateneigen methode
Somatische colifagenWLN-BM.W.12.4Het bepalen van het aantal somatische colifagenconform NEN-EN-ISO 10705-2DW, GW, OW
Staphylococcus aureus, vloeronderzoekWLN-BM.W.39.1Bacteriologisch onderzoek m.b.v. contactplateneigen methode
Sulfiet reducerende clostridiaWLN-BM.W.07.2Bepalen van het aantal sporen van sulfietreducerende clostridia; membraanfiltratieconform NEN-ISO 6461-2 (1993)DW, GW, OW, ZW
 
Monsterneming | In situ | Microbiologisch | Microbiologisch-PCR | Fysisch-Chemisch | Metalen | Organisch | Zoeken
 
 
VerrichtingVoorschrift              TitelToelichtingGeaccrediteerde matrices
E.coli middels RT-PCRWLN-BP.W.08.2Het bepalen van de aanwezigheid van Escherichia coli; RT-PCR (ReverseTranscriptase PCR)eigen methodeDW
Intestinale Enterokokken middels RT-PCRWLN-BP.W.10.1Het bepalen van de aanwezigheid van Enterococcen; RT-PCR (ReverseTranscriptase PCR)eigen methode
Legionella Pneumophila, DNA-methodeWLN-BP.W.06.2Bepalen van Legionella pneumophila m.b.v. DNA-methodeconform NEN 6254DW, KW, ZW
 
Monsterneming | In situ | Microbiologisch | Microbiologisch-PCR | Fysisch-Chemisch | Metalen | Organisch | Zoeken
 
 
VerrichtingVoorschrift              TitelToelichtingGeaccrediteerde matrices
Ammonium (in N)WLN-CA.W.20.3Bepaling van ammonium in water met de discreet-analyserconform NEN-ISO 15923-1DW, GW, OW
BZV, O2 elektrode, 5 dagenWLN-CA.W.18.1Bepalen van het biochemisch zuurstofverbruik in watergelijkwaardig NEN-EN 1899-2 (verdunningen NEN-EN-ISO 5815-2)AW, OW
BromaatWLN-CA.W.27.2Bepalen van jodaat, chloriet en bromaat m.b.v. ionchromatografieeigen methodeDW, GW, OW
Bromaat (zwemwater)WLN-CA.W.27.3Bepaling van chloride, chloraat en nitraat (laag niveau); ionchromatograafeigen methode
BromideWLN-CA.W.27.3Bepaling van chloride, chloraat en nitraat (laag niveau); ionchromatograafeigen methode
CZVWLN-CA.W.19.2Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik in water m.b.v. sealed tube methodeconform NEN-ISO 15705AW, GW, OW
CarbonaatWLN-CA.W.24.1Bepalen van het gehalte carbonaat en/of waterstofcarbonaat (titrimetrisch)eigen methodeDW
ChloraatWLN-CA.W.27.3Bepaling van chloride, chloraat en nitraat (laag niveau); ionchromatograafeigen methode
Chloraat (zwemwater)WLN-CA.W.27.3Bepaling van chloride, chloraat en nitraat (laag niveau); ionchromatograafeigen methode
ChlorideWLN-CA.W.12.1Bepaling van chloride in water met de discreet-analyserconform NEN-ISO 15923-1AW, DW, GW, OW
Chloride, laag niveauWLN-CA.W.27.3Bepaling van chloride, chloraat en nitraat (laag niveau); ionchromatograafeigen methode
ChlorietWLN-CA.W.27.2Bepalen van jodaat, chloriet en bromaat m.b.v. ionchromatografieeigen methode
Chlorofyl-aWLN-CA.W.52.1Bepaling van chlorofyl-A in water met spectrometer UV/VISeigen methode
Corrosie-Index (gietijzer)WLN-CA.W.81.1Het bepalen van de corrosie-index (CI-index)eigen methode
Cyanide totaalWLN-CA.W.28.2Bepalen van vrij en totaal cyanide m.b.v. de auto-analyserconform NEN-EN-ISO 14403-2AW, DW, GW, OW
Cyanide vrijWLN-CA.W.28.2Bepalen van vrij en totaal cyanide m.b.v. de auto-analyserconform NEN-EN-ISO 14403-2AW, DW, GW, OW
D.O.C.WLN-CA.W.02.2Bepaling van DOC in water door middel van verbrandingconform NEN-EN 1484AW, DW, GW, OW
DroogrestWLN-CA.W.57.1Gravimetrische bepaling van de droogrest van grond en slibeigen methode
Elektrisch geleidend vermogen bij 20 CWLN-CA.W.22.2Bepalen van electrische geleidbaarheidconform NEN-ISO 7888DW, GW, OW
Elektrisch geleidend vermogen bij 20 C, laag niveauWLN-CA.W.22.2Bepalen van electrische geleidbaarheidconform NEN-ISO 7888
FluorideWLN-CA.W.27.1Bepalen van sulfaat en fluorideconform NEN-EN-ISO 10304-1AW, DW, GW, OW
Fosfaat oplosbaar P-Al (als P2O5)WLN-CA.W.49.1Bepaling van oplosbaar fosfaat (P-AI) in grond met de discreet-analysereigen methode
Gesuspendeerde materie, GF/AWLN-CA.W.31.2Bepaling van onopgeloste bestanddelen in water m.b.v. een papier-, glasvezel- of membraanfiltereigen methodeAW, DW, OW
JodaatWLN-CA.W.27.2Bepalen van jodaat, chloriet en bromaat m.b.v. ionchromatografieeigen methode
KjeldahlWLN-CA.W.21.2Bepalen van het gehalte aan Kjeldahl stikstofc NEN-ISO15923-1 (destructie c NEN 6645)AW, DW, OW
Kleur bij 455 nmWLN-CA.W.26.1Bepalen van de kleur (spectrofotometrisch)eigen methodeDW, OW
M-getalWLN-CA.W.24.1Bepalen van het gehalte carbonaat en/of waterstofcarbonaat (titrimetrisch)eigen methodeDW, GW, OW
Nitraat (in N)WLN-CA.W.27.3Bepaling van chloride, chloraat en nitraat (laag niveau); ionchromatograafeigen methode
Nitraat (in N)WLN-CA.W.15.3Bepaling van nitraat in water met de discreet-analyserconform NEN-ISO 15923-1DW, GW, OW
Nitriet (in N)WLN-CA.W.16.3Bepaling van nitriet in water met de discreet-analyserconform NEN-ISO 15923-1DW, OW
Onopgeloste bestanddelen (0.45 um TSS)WLN-CA.W.31.2Bepaling van onopgeloste bestanddelen in water m.b.v. een papier-, glasvezel- of membraanfiltereigen methodeAW, DW, OW
Onopgeloste bestanddelen (f589/2 TSS)WLN-CA.W.31.2Bepaling van onopgeloste bestanddelen in water m.b.v. een papier-, glasvezel- of membraanfiltereigen methodeAW, DW, OW
Ortho-fosfaat (in P)WLN-CA.W.33.2Bepalen van het gehalte aan ortho-fosfaat in water met de discreet analyser.eigen methodeDW, GW, OW
Ortho-fosfaat, laag niveauWLN-CA.W.33.4Fotometrische bepaling van het gehalte aan ortho-fosfaat op laag niveau m.b.v. de auto-analysereigen methode
Oxideerbaarheid met KMnO4WLN-CA.W.09.1Bepalen van de oxideerbaarheid m.b.v. kaliumpermanganaatgelijkwaardig aan NEN 6491 (1984)ZW
P-getalWLN-CA.W.24.1Bepalen van het gehalte carbonaat en/of waterstofcarbonaat (titrimetrisch)eigen methodeDW
PermanganaatindexWLN-CA.W.09.1Bepalen van de oxideerbaarheid m.b.v. kaliumpermanganaatgelijkwaardig aan NEN 6491 (1984)ZW
Saturatie-Index (delta pH)WLN-CA.W.80.1Het bepalen van de saturatie-index (verzadigingsindex (SI-index))conform NEN 6533DW, GW, OW
SulfaatWLN-CA.W.27.1Bepalen van sulfaat en fluorideconform NEN-EN-ISO 10304-1AW, DW, GW, OW
Sulfide opgelostWLN-CA.W.79.1Bepaling van opgelost sulfide in water m.b.v. de discreet-analysereigen methode
SulfietWLN-CA.W.15.1Bepaling van sulfiet in water met de discreet-analysereigen methode
T.O.C.WLN-CA.W.02.3Bepaling van TOC in water door middel van verbrandingconform NEN-EN 1484AW, DW, GW, OW
Totaal fosfaatWLN-CA.W.04.1Bepalen van het gehalte aan totaal fosfaat in water met de discreet analyser.cNEN-ISO15923-1 (destr cNEN-EN-ISO 6878)AW, DW, GW, OW
TrichlooramineWLN-CA.W.27.4Bepaling van trichlooramine in luchtConform INRS 007/V01.01
TroebelheidWLN-CA.W.23.2Bepalen van de troebelingsgraadconform NEN-EN-ISO 7027-1DW, OW
UV absorptie bij 254 nmWLN-CA.W.25.2Bepalen van de UV-absorptie (spectrofotometrisch)eigen methodeDW, OW
UreumWLN-CA.W.10.2Bepalen van het gehalte aan ureum m.b.v. een discreetanalysereigen methodeZW
Vrij KooldioxideWLN-CA.W.11.2Bepalen van het gehalte vrij kooldioxide (titrimetrisch)eigen methodeDW, GW, OW
WaterstofcarbonaatWLN-CA.W.24.1Bepalen van het gehalte carbonaat en/of waterstofcarbonaat (titrimetrisch)eigen methodeDW, GW, OW
ZeeffractieWLN-CA.W.36.1Bepaling van de cumulatieve de zeeffracties en het stofgehalteeigen methode
ZuurgraadWLN-CA.W.13.2Bepaling van de zuurgraad (pH)conform NEN-ISO 10523DW, GW, OW
Zuurstof (optische sensor)WLN-CA.W.17.2Bepalen van het gehalte zuurstof (optische sensormethode)conform NEN-ISO 17289DW, OW
Zuurstof WinklerWLN-CA.W.14.1Bepalen van zuurstof Winkler (titrimetrisch)eigen methode
 
Monsterneming | In situ | Microbiologisch | Microbiologisch-PCR | Fysisch-Chemisch | Metalen | Organisch | Zoeken
 
 
VerrichtingVoorschrift              TitelToelichtingGeaccrediteerde matrices
AluminiumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
AntimoonWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
ArseenWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
BariumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
BerylliumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
BismuthWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
BoorWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
BroomWLN-CM.W.14.1Het bepalen van het gehalte aan broom en jood in water m.b.v. ICP-MSeigen methode
CadmiumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
CalciumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
Calcium hardheidWLN-CM.W.11.2Het bepalen van de hardheid, calcium-hardheid en de magnesium-hardheideigen methodeDW, GW, OW
CesiumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
ChroomWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
FosforWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
GalliumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
IJzerWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
IndiumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
JodiumWLN-CM.W.14.1Het bepalen van het gehalte aan broom en jood in water m.b.v. ICP-MSeigen methode
KaliumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
KobaltWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
KoperWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
KwikWLN-CM.W.12.1Bepaling van het gehalte aan kwik in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
LanthaanWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2
LithiumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
LoodWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
MagnesiumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
Magnesium hardheidWLN-CM.W.11.2Het bepalen van de hardheid, calcium-hardheid en de magnesium-hardheideigen methodeDW, GW, OW
MangaanWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
MolybdeenWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
NatriumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
NikkelWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
PlatinaWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2
RubidiumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
SeleenWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
SiliciumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
StrontiumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
ThalliumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
TinWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
TitaniumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
Totale hardheidWLN-CM.W.11.2Het bepalen van de hardheid, calcium-hardheid en de magnesium-hardheideigen methodeDW, GW, OW
Totale hardheid berekendWLN-CM.W.11.2Het bepalen van de hardheid, calcium-hardheid en de magnesium-hardheideigen methodeDW, GW, OW
UraniumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
VanadiumWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
WolfraamWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2
ZilverWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
ZinkWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW
ZwavelWLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2
 
Monsterneming | In situ | Microbiologisch | Microbiologisch-PCR | Fysisch-Chemisch | Metalen | Organisch | Zoeken
 
 
VerrichtingVoorschrift              TitelToelichtingGeaccrediteerde matrices
1,4-dioxaan, HeadspaceWLN-CO.W.04.1Bepalen van epichloorhydrine en 1,4-dioxaan m.b.v. head-space en GC-MSeigen methode
Acetaldehyde HeadspaceWLN-CO.W.02.1Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. head-space en GC-MSeigen methode
Adsorbeerbare organohalogenenWLN-CO.W.32.1Bepaling van adsorbeerbare organohalogeenverbindingen (AOX) in water met microcoulometrieeigen methodeDW, GW
Alkanen HeadspaceWLN-CO.W.02.1Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. head-space en GC-MSeigen methode
AlkylfenolenWLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methodeDW, GW, OW
AminesWLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methodeDW, GW, OW
Analyse grondstof & bijproducten van PA6WLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
BisfenolenWLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methode
BrandvertragersWLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methodeDW, GW, OW
BroomfenolenWLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methodeDW, GW, OW
Carbamaten, LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
ChloorbestrijdingsmiddelenWLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methodeDW, GW, OW
ChloorfenolenWLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methodeDW, GW, OW
Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
DD-componenten en MITC HeadspaceWLN-CO.W.02.1Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. head-space en GC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Diverse componenten HeadspaceWLN-CO.W.02.1Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. head-space en GC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Epichloorhydrine HeadspaceWLN-CO.W.04.1Bepalen van epichloorhydrine en 1,4-dioxaan m.b.v. head-space en GC-MSeigen methode
Fenylureumherbiciden, LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Fosfonzure herbiciden, LC/MSWLN-CO.W.41.1BEPALING VAN EEN AANTAL FOSFONZURE HERBICIDEN IN WATER, NA OFF-LINE VOORBEWERKINGeigen methode
Ftalaten (weekmakers)WLN-CO.W.36.1Het bepalen van het gehalte aan ftalaten in watereigen methodeDW, GW, OW
Geneesmiddelen divers LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methode
Geneesmiddelen prioritair AW LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methode
Geneesmiddelen, LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Geneesmiddelen, LC/MS (2)WLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
MetabolietenWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
MethaanWLN-CO.W.08.1Bepalen van methaan m.b.v. GC-headspaceeigen methodeDW, GW
Minerale olie, GCWLN-CO.W.05.4Bepalen van minerale olie m.b.v. GC-FIDeigen methodeAW, DW, GW, OW
N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MSWLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methodeDW, GW, OW
N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Nitrofenolen, LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Organische antropogene componenten LC/MS (1)WLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Organische antropogene componenten, LC/MS (2)WLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Organische antropogene componenten, LC/MS (3)WLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Organische antropogene componenten, LC/MS (4)WLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
PAKWLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methodeDW, GW, OW
PAK, GC/MS TSQWLN-CO.W.37.1Het bepalen van het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen m.b.v. GC-MSeigen methodeAW
PerfluorverbindingenWLN-CO.W.09.1Bepaling van diverse PFAS componenten middels LC-MSeigen methode
PerfluorverbindingenWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methode
Polaire antropogene stoffen, LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methode
Polaire bestrijdingsmiddelenWLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methodeDW, GW, OW
Polyglymen, LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Triketonherbiciden, LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Vluchtige aromaten headspaceWLN-CO.W.02.1Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. head-space en GC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Vluchtige nitrillen HeadspaceWLN-CO.W.02.1Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. head-space en GC-MSeigen methode
Vluchtige organohalogenen HeadspaceWLN-CO.W.02.1Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. head-space en GC-MSeigen methodeDW, GW, OW, ZW
Zeer vluchtige organohalogenen HeadspaceWLN-CO.W.02.1Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. head-space en GC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Zoetstoffen, LC/MSWLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methodeDW, GW, OW
Home | Monsterneming | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 17-05-2024 23:16:23 ]