WLN-CA.W.14.1Bepalen van zuurstof Winkler (titrimetrisch)eigen methode
Beginsel:Opgelost zuurstof reageert in alkalisch milieu met mangaan(II)-ionen onder vorming van mangaanhydroxiden met hogere valenties, waarvan de samenstelling varieert. Deze vormen in sterk zuur milieu mangaan(III)-ionen, die uit de toegevoegde jodide-oplossing een aan de opgeloste zuurstof equivalente hoeveelheid jodium vrijmaken. Het ontstane jodium wordt met thiosulfaat getitreerd.
Bepaling:Zuurstof Winkler
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.5 mg/l
Meetonzekerheid:25%
Houdbaarheid:7 dagen
Monsterfles:Glas , wit , 100 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 29-05-2020 23:16:20 ]