Lijst van analyses en parameters Zoeken op (deel van) de 'Analyse': gevonden:
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
a-endosulfan959-98-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
a-HCH319-84-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
abamectine B1a71751-41-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
acenafteen83-32-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
acenafteen83-32-9WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
acenaftyleen208-96-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
acenaftyleen208-96-8WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
acesulfaam33665-90-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zoetstoffen, LC/MS
Acetaldehyde Headspace75-07-0WLN-CO.W.02.1eigen methode 
acetamiprid135410-20-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
aclonifen74070-46-5WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
Adsorbeerbare organohalogenenWLN-CO.W.32.1eigen methodeDW, GW 
Aeromonas 30 CWLN-BM.W.05.1conform NEN 6263DW, GW, OW 
alachloor15972-60-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
aldicarb116-06-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
aldicarbsulfon1646-88-4WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
aldicarbsulfoxide1646-87-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
aldrin309-00-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
Aluminium7429-90-5WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
ametryn834-12-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
amidotrizoinezuur117-96-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen divers LC/MS
2-amino-N-isopropylbenzamide30391-89-0WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Metabolieten
aminocarb2032-59-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
6-aminohexaanzuur60-32-2WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Analyse grondstof & bijproducten van PA6
aminomethylfosfonzuur (AMPA)1066-51-9WLN-CO.W.41.1eigen methodecomponent van Fosfonzure herbiciden, LC/MS
amisulpride53583-79-2WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
Ammonium (in N)14798-03-9WLN-CA.W.20.3conform NEN-ISO 15923-1DW, GW, OW 
aniline62-53-3WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Amines
Antimoon7440-36-0WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
antipyrine60-80-0WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
antraceen120-12-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
antraceen120-12-7WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
Arseen7440-38-2WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
asulam3337-71-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
atenolol29122-68-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
atorvastatin134523-00-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
ATPWLN-BM.W.31.2eigen methodeDW, GW, OW 
atrazine1912-24-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
atrazine-desethyl6190-65-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
atrazine-desisopropyl1007-28-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
azinphos-ethyl2642-71-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
azinphos-methyl86-50-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
azitromycine83905-01-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
azoxystrobine131860-33-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
b-endosulfan33213-65-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
b-HCH319-85-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
Bacterien van de coligroep 37 CWLN-BM.W.01.2gelijkwaardig NEN-EN-ISO 9308-1DW, GW 
barban101-27-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
Barium7440-39-3WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
BDE-02841318-75-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Brandvertragers
BDE-0475436-43-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Brandvertragers
BDE-066189084-61-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Brandvertragers
BDE-085182346-21-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Brandvertragers
BDE-09960348-60-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Brandvertragers
BDE-100189084-64-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Brandvertragers
BDE-138182677-30-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Brandvertragers
BDE-15368631-49-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Brandvertragers
BDE-154207122-15-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Brandvertragers
Bemonstering bacto (muv Legionella)WLN-M.W.06.02conform NEN-EN-ISO 19458DW, KW, ZW 
Bemonstering drink- en grondwater tbv chemisch onderzoekWLN-M.W.06.01conform NEN-ISO 5667-5DW, GW 
Bemonstering grondwater (putten) tbv chemisch onderzoekWLN-M.W.06.07conform ISO 5667-11GW 
Bemonstering oppervlaktewater tbv chemie en bactoWLN-M.W.06.03conform NEN 6600-2OW 
Bemonstering reinwater/oppervlaktewater tbv chemie en bactoWLN-M.W.06.05conform NEN-EN-ISO 19458/NEN-ISO 5667-5DW, OW 
Bemonstering t.b.v. LegionellaWLN-M.W.06.19conf. NEN-EN-ISO11731 en NEN-EN-ISO19458DW, KW, ZW 
Bemonstering zwembaden ihkv BALWLN-M.W.06.15conform NEN 6600-3ZW 
benazolin-ethylester25059-80-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
bentazon25057-89-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
benzeen71-43-2WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
benzeensulfonamide98-10-2WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
1,2-benzisothiazool-3-on2634-33-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
benzo(a)antraceen56-55-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
benzo(a)antraceen56-55-3WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
benzo(a)pyreen50-32-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
benzo(a)pyreen50-32-8WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
benzo(b)fluoranteen205-99-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
benzo(b)fluoranteen205-99-2WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
benzo(ghi)peryleen191-24-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
benzo(ghi)peryleen191-24-2WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
benzo(k)fluoranteen207-08-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
benzo(k)fluoranteen207-08-9WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
benzotriazol95-14-7WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
benzotriazol95-14-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
benzylbutylftalaat85-68-7WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
Beryllium7440-41-7WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
bezafibraat41859-67-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
bifenox42576-02-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
bifenox42576-02-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
bifenyl92-52-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
bifenylether101-84-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
Bisfenolen80-05-7WLN-CO.W.42.1eigen methode 
Bismuth7440-69-9WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
bisoprolol hemifumaraat104344-23-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
bitertanol55179-31-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
Boor7440-42-8WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
boscalid188425-85-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
Bromaat15541-45-4WLN-CA.W.27.2eigen methodeDW, GW, OW 
Bromaat (zwemwater)15541-45-4WLN-CA.W.27.3eigen methode 
bromacil314-40-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
Bromide24959-67-9WLN-CA.W.27.3eigen methode 
bromophos-ethyl4824-78-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
bromophos-methyl2104-96-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
bromoxynil1689-84-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
Broom7726-95-6WLN-CM.W.14.1eigen methode 
1-broom-3-chloorpropaan109-70-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
4-broomaniline106-40-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
3-broomanisol2398-37-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Broomfenolen
broombenzeen108-86-1WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
broomchloormethaan74-97-5WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
broomdichloormethaan75-27-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
3-broomfenol591-20-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Broomfenolen
broommethaan74-83-9WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
broompropylaat18181-80-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
broomtrichloormethaan75-62-7WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
bupirimaat41483-43-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
bupirimaat41483-43-6WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
butocarboxim34681-10-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
butocarboximsulfoxide34681-24-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
butoxycarboxim34681-23-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
butylmethylether628-28-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Diverse componenten Headspace
BZV, O2 elektrode, 5 dagenWLN-CA.W.18.1gelijkwaardig NEN-EN 1899-2 (verdunningen NEN-EN-ISO 5815-2)AW, OW 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
Cadmium7440-43-9WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
caffeine58-08-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
Calcium7440-70-2WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
Calcium hardheidWLN-CM.W.11.2eigen methodeDW, GW, OW 
Campylobacter speciesWLN-BM.W.11.1eigen methodecomponent van Campylobacter, MPN
candesartan139481-59-7WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
caprolactam105-60-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Analyse grondstof & bijproducten van PA6
carbamazepine298-46-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
carbamazepine298-46-4WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
carbamazepine epoxide 10,1136507-30-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
carbaryl63-25-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
carbendazim10605-21-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
carbetamide16118-49-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
carbofenthion786-19-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
carbofuran1563-66-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
Carbonaat3812-32-6WLN-CA.W.24.1eigen methodeDW 
carfentrazone-ethyl128639-02-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
Cesium7440-46-2WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
2-chloor-1-propeen557-98-2WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
3-chloor-1-propeen107-05-1WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
4+5-chloor-2-methylanilinenvtWLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Amines
4-chloor-2-methylfenol1570-64-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
4-chloor-3-methylfenol59-50-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
3-chloor-4-methoxyaniline5345-54-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
3-chloor-4-methylaniline95-74-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
2-chlooraniline95-51-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
3-chlooraniline108-42-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
4-chlooraniline106-47-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
chloorbenzeen108-90-7WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
chloorbromuron13360-45-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
chloorethaan75-00-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
chlooretheen (vinylchloride)75-01-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
2-chloorfenol95-57-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
3-chloorfenol108-43-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
4-chloorfenol106-48-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
4-Chloorfenoxyazijnzuur (4-CPA)122-88-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
chloormethaan74-87-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
chlooroxuron1982-47-4WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
1-chloorpentaan543-59-9WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
11-chloorperfluor-3-oxaundecaansulfonylfluoride (11Cl-PF3OUd763051-92-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
11-chloorperfluor-3-oxaundecaansulfonylfluoride (11Cl-PF3OUd763051-92-9WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
chloorpropham101-21-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
chloorthalonil1897-45-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
2-chloortolueen95-49-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
4-chloortolueen106-43-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
chloortoluron15545-48-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
Chloraat14866-68-3WLN-CA.W.27.3eigen methode 
Chloraat (zwemwater)14866-68-3WLN-CA.W.27.3eigen methode 
chloramphenicol56-75-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
chloridazon1698-60-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
chloridazon-desfenyl6339-19-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
chloridazon-methyl-desfenyl17254-80-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
Chloride16887-00-6WLN-CA.W.12.1conform NEN-ISO 15923-1AW, DW, GW, OW 
Chloride, laag niveau16887-00-6WLN-CA.W.27.3eigen methode 
Chloriet14998-27-7WLN-CA.W.27.2eigen methode 
Chlorofyl-a479-61-8WLN-CA.W.52.1eigen methode 
chloroneb2675-77-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
chlorpyrifos-ethyl2921-88-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
chlorpyrifos-methyl5598-13-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
Chroom7440-47-3WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
chryseen218-01-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
chryseen218-01-9WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
cinidon-ethyl142891-20-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
cis-1,2-dichlooretheen156-59-2WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
cis-1,3-dichloorpropeen10061-01-5WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
cis-1-chloor-1-propeen16136-84-8WLN-CO.W.02.1eigen methodecomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
cis-chloordaan5103-71-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
cis-chloorfenvinphos18708-87-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
cis-fosfamidon23783-98-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
cis-heptachloorepoxide1024-57-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
cis-mevinfos298-01-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
cis-permethrin61949-76-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
citalopram59729-33-8WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
clarithromycin81103-11-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
clarithromycin81103-11-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
clofibraat637-07-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
clofibric zuur882-09-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
clomazone81777-89-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
clopyralid1702-17-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
cloquintocet-mexyl99607-70-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
Clostridium perfringensnvtWLN-BM.W.40.1Conform NEN-ISO 14189DW 
Corrosie-Index (gietijzer)WLN-CA.W.81.1eigen methode 
cyanazine21725-46-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
Cyanide totaal57-12-5WLN-CA.W.28.2conform NEN-EN-ISO 14403-2AW, DW, GW, OW 
Cyanide vrij57-12-5WLN-CA.W.28.2conform NEN-EN-ISO 14403-2AW, DW, GW, OW 
cyazofamid120116-88-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
cyclamaat100-88-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zoetstoffen, LC/MS
cyclofosfamide monohydraat50-18-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
cyclohexaan110-82-7WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
cyclohexeen110-83-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
cycloxidim101205-02-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
cymoxanil57966-95-7WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
cypermethrin52315-07-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
cyproconazool94361-06-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
cyprodinil121552-61-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
cyromazine66215-27-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
CZVnvtWLN-CA.W.19.2conform NEN-ISO 15705AW, GW, OW 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
2,4-D94-75-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
d-HCH319-86-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
D.N.O.C.534-52-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Nitrofenolen, LC/MS
D.O.C.WLN-CA.W.02.2conform NEN-EN 1484AW, DW, GW, OW 
D10WLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
D5WLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
D50WLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
D60WLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
D90WLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
D95WLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
2,4-DB94-82-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
deet134-62-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
deltametrin52918-63-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
demeton-S-methyl919-86-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
Dermatofyten (voetschimmels), vloerondz.WLN-BM.W.39.1eigen methode 
desamino-metamitron36993-94-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Metabolieten
desmedifam13684-56-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
desmetryn1014-69-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
di-(2-butoxyethyl)ftalaat117-83-9WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-(2-ethylhexyl)adipaat103-23-1WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-(2-ethylhexyl)ftalaat117-81-7WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-(2-methoxyethyl)ftalaat117-82-8WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-cyclohexylftalaat84-61-7WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-decylftalaat84-77-5WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-dodecylftalaat2432-90-8WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-ethylftalaat84-66-2WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-iso-butylftalaat84-69-5WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-iso-propylftalaat605-45-8WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-methylftalaat131-11-3WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-n-butylftalaat84-74-2WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-n-heptylftalaat3648-21-3WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-n-hexylftalaat84-75-3WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-n-nonylftalaat84-76-4WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-n-octylftalaat117-84-0WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-n-pentylftalaat131-18-0WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-n-propylftalaat131-16-8WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
di-undecylftalaat3648-20-2WLN-CO.W.36.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Ftalaten (weekmakers)
diazinon333-41-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
dibenzo(ah)antraceen53-70-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
dibenzo(ah)antraceen53-70-3WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
dibenzylamine103-49-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
1,2-dibroom-3-chloorpropaan96-12-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
2,4-dibroomanisol21702-84-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Broomfenolen
dibroomchloormethaan124-48-1WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
1,2-dibroomethaan106-93-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
2,4-dibroomfenol615-58-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Broomfenolen
2,6-dibroomfenol608-33-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Broomfenolen
dibroommethaan74-95-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
dicamba1918-00-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
dichlobenil1194-65-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
2,6-dichloor-4-nitroaniline (Dichloran)99-30-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
2,3-dichlooraniline608-27-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
2,4+2,5-dichlooranilinenvtWLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Amines
2,6-dichlooraniline608-31-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
3,4-dichlooraniline95-76-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
3,5-dichlooraniline626-43-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
2,6-dichloorbenzamide (BAM)2008-58-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
1,2-dichloorbenzeen95-50-1WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,3-dichloorbenzeen541-73-1WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,4-dichloorbenzeen106-46-7WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
3,3'-dichloorbenzydine91-94-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
dichloordifluormethaan75-71-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
1,1-dichloorethaan75-34-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
1,2-dichloorethaan107-06-2WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
1,1-dichlooretheen75-35-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
2,3-dichloorfenol576-24-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
2,4+2,5-dichloorfenolnvtWLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Chloorfenolen
2,6-dichloorfenol87-65-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
3,4-dichloorfenol95-77-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
3,5-dichloorfenol591-35-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
dichloormethaan75-09-2WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
1,1-dichloorpropaan78-99-9WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
1,2-dichloorpropaan78-87-5WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
1,3-dichloorpropaan142-28-9WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
2,2-dichloorpropaan594-20-7WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
1,1-dichloorpropeen563-58-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
2,3-dichloorpropeen78-88-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
dichloorvos62-73-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
dichloran99-30-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
diclofenac15307-86-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
diclofenac15307-86-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
dieldrin60-57-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
2,6-diethylaniline579-66-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
1,2-diethylbenzeen135-01-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,3-diethylbenzeen141-93-5WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,4-diethylbenzeen105-05-5WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
diethylfosfonazijnzuur3095-95-2WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Polaire antropogene stoffen, LC/MS
difenoconazool119446-68-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
1,3-difenylguanidine102-06-7WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Polaire antropogene stoffen, LC/MS
diflufenican83164-33-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
diglyme111-96-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polyglymen, LC/MS
1,3-diisopropylbenzeen99-62-7WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
diisopropylether108-20-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Diverse componenten Headspace
dimeer van caprolactam56403-09-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Analyse grondstof & bijproducten van PA6
dimethachloorsulfonzuur1231710-75-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
dimethachloorzuur1086384-49-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
dimethenamid87674-68-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
dimethoaat60-51-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
dimethomorf110488-70-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazool4184-79-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
2,3+3,4-dimethylanilinenvtWLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Amines
2,4+2,5+2,6+3,5-dimethylanilinenvtWLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Amines
2,3-dimethylfenol526-75-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Alkylfenolen
2,4-dimethylfenol105-67-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Alkylfenolen
2,5-dimethylfenol95-87-4WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Alkylfenolen
2,6-dimethylfenol576-26-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Alkylfenolen
3,4-dimethylfenol95-65-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Alkylfenolen
3,5-dimethylfenol108-68-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Alkylfenolen
2,3-dinitrofenol66-56-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Nitrofenolen, LC/MS
2,4-dinitrofenol51-28-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Nitrofenolen, LC/MS
2,5-dinitrofenol329-71-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Nitrofenolen, LC/MS
2,6-dinitrofenol573-56-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Nitrofenolen, LC/MS
3,4-dinitrofenol577-71-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Nitrofenolen, LC/MS
dinoseb88-85-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Nitrofenolen, LC/MS
dinoterb1420-07-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Nitrofenolen, LC/MS
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)919005-14-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)919005-14-4WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
1,4-dioxaan, Headspace123-91-1WLN-CO.W.04.1eigen methode 
disulfoton298-04-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
dithianon3347-22-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
diuron330-54-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
DL-tosylisopropylideneglycerol7305-59-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Polaire antropogene stoffen, LC/MS
dodemorf1593-77-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
2,4-DP (dichloorprop)120-36-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
DroogrestWLN-CA.W.57.1eigen methode 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
e-HCH6108-10-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
E. coli, vloeronderzoekWLN-BM.W.39.1eigen methode 
E.coliWLN-BM.W.01.2gelijkwaardig NEN-EN-ISO 9308-1DW, GW 
E.coli mbv MPNWLN-BM.W.34.1conform NEN-EN-ISO 9803-3OW 
E.coli middels RT-PCRWLN-BP.W.08.2eigen methodeDW 
EGV veldmeting bij 20 CWLN-M.B.08.05conform NEN-ISO 7888DW, GW, OW 
Elektrisch geleidend vermogen bij 20 CWLN-CA.W.22.2conform NEN-ISO 7888DW, GW, OW 
Elektrisch geleidend vermogen bij 20 C, laag niveauWLN-CA.W.22.2conform NEN-ISO 7888 
enalapril75847-73-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
endothall145-73-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
endrin72-20-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
Enterobacteriacae (coliformen),vloerondzWLN-BM.W.39.1eigen methode 
EnterokokkenWLN-BM.W.08.2conform NEN-EN-ISO 7899-2DW, GW, OW, ZW 
Enterokokken mbv MPNWLN-BM.W.33.1conform NEN-EN-ISO 7899-1AW, OW 
Epichloorhydrine Headspace106-89-8WLN-CO.W.04.1eigen methode 
epoxyconazool106325-08-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
epoxyconazool106325-08-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
esvenvaleraat66230-04-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
ETBE637-92-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Diverse componenten Headspace
ethion563-12-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
ethofumesaat26225-79-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
ethoprofos13194-48-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
ethyl(2R)-2-{[(4-methylfenyl)sulfonyl]oxy}propanoaat117589-34-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
ethylbenzeen100-41-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
ethylbenzeensulfonaat515-46-8WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
4-ethylbenzeensulfonzuur98-69-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
2-ethylfenol90-00-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Alkylfenolen
3+4-ethylfenolnvtWLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Alkylfenolen
2-ethyltolueen611-14-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
3-ethyltolueen620-14-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
4-ethyltolueen622-96-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
etridiazool2593-15-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
etrimphos38260-54-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
F-specifieke RNA-bacteriofagenWLN-BM.W.12.1conform NEN-EN-ISO 10705-1DW, GW, OW 
Faecale Streptococcen, vloeronderzoekWLN-BM.W.39.1eigen methode 
fenamidone161326-34-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
fenamifos22224-92-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
fenantreen85-01-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
fenantreen85-01-8WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
fenchloorphos299-84-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
fenhexamide126833-17-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
fenitrothion122-14-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
fenmedifam13684-63-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
fenofibraat49562-28-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
fenofibraat gerelateerde component A42019-78-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
fenol108-95-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Alkylfenolen
fenoxycarb72490-01-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
fenpropimorf67564-91-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
fenthion55-38-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
fenuron101-42-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
fipronil120068-37-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
flonicamid158062-67-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
florasulam145701-23-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
fluazifop-butyl69806-50-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
fluazinam79622-59-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
flufenacet142459-58-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
fluometuron2164-17-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
fluopicolide239110-15-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
fluopyram658066-35-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
fluoranteen206-44-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
fluoranteen206-44-0WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
fluoreen86-73-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
fluoreen86-73-7WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
Fluoride16984-48-8WLN-CA.W.27.1conform NEN-EN-ISO 10304-1AW, DW, GW, OW 
fluoxastrobin361377-29-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
fluoxetine54910-89-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
fluroxypyr69377-81-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
fluroxypyr-meptyl81406-37-3WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
flutolanil66332-96-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
fluxapyroxad907204-31-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
folpet133-07-3WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
fonofos944-22-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
foramsulfuron173159-57-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
fosalon2310-17-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
Fosfaat oplosbaar P-Al (als P2O5)WLN-CA.W.49.1eigen methode 
Fosfor7723-14-0WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
fosthiazaat98886-44-3WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
freon-11376-13-1WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
furosemide54-31-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
furosemide54-31-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
g-HCH (lindaan)58-89-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
gabapentin-lactam64744-50-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
gabapentine60142-96-3WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
gabapentine60142-96-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
Gallionella species MF,PrepWLN-BM.W.13.1eigen methode 
Gallium7440-55-3WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
Gebonden beschikbaar chloor, ter plekkeWLN-M.B.08.03conform NEN-EN-ISO 7393-1DW, ZW 
gemfibrozil25812-30-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
Gesuspendeerde materie, GF/AWLN-CA.W.31.2eigen methodeAW, DW, OW 
Geur kwalitatiefWLN-MHB.08.09eigen methode 
glyfosaat1071-83-6WLN-CO.W.41.1eigen methodecomponent van Fosfonzure herbiciden, LC/MS
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
1H,1H,2H,2H,-perfluor-1-decaansulfonzuur (8:2FTS)39108-34-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
1H,1H,2H,2H,-perfluor-1-decaansulfonzuur (8:2FTS)39108-34-4WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
1H,1H,2H,2H-perfluor1-hexaansulfonzuur (4:2FTS)757124-72-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
1H,1H,2H,2H-perfluor1-hexaansulfonzuur (4:2FTS)757124-72-4WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
1H,1H,2H,2H-perfluor1-octaansulfonzuur (6:2FTS)27619-97-2WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
1H,1H,2H,2H-perfluor1-octaansulfonzuur (6:2FTS)27619-97-2WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
haloxyfop-ethoxyethyl (ester)87237-48-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
haloxyfop-methyl69806-40-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
HCB118-74-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
heptachloor76-44-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
heptenofos23560-59-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
hexa(methoxymethyl)melamine (HMMM)3089-11-0WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Polaire antropogene stoffen, LC/MS
hexachloorbutadieen87-68-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
hexachloorethaan67-72-1WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
hexazinon51235-04-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
hexythiazox78587-05-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
hydrochloorthiazide58-93-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
hydrochloorthiazide58-93-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
2-hydroxy-5-methyl-benzeen-1-sulfonzuur7134-06-7WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
6-hydroxybentazon60374-42-7WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Metabolieten
8-hydroxybentazon60374-43-8WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Metabolieten
4-hydroxybenzeensulfonzuur98-67-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
3-hydroxycarbofuran16655-82-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
ibuprofen15687-27-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
ifosfamide3778-73-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
IJzer7439-89-6WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
imazalil35554-44-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
imidacloprid138261-41-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
indeno(1,2,3-cd)pyreen193-39-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
indeno(1,2,3-cd)pyreen193-39-5WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
Indium7440-74-6WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
indomethacin53-86-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
Intestinale Enterokokken middels RT-PCRWLN-BP.W.10.1eigen methode 
iprodion36734-19-7WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
irbesartan138402-11-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
irbesartan138402-11-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
irgarol28159-98-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
iso-butylbenzeen538-93-2WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
iso-propylbenzeen (Cumeen)98-82-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
isobenzan (telodrin)297-78-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
isodrin465-73-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
isoforon78-59-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Polaire antropogene stoffen, LC/MS
4-isopropylaniline99-88-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
4-isopropyltolueen99-87-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
isoproturon34123-59-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
JodaatWLN-CA.W.27.2eigen methode 
Jodium7553-56-2WLN-CM.W.14.1eigen methode 
johexol66108-95-0WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen divers LC/MS
jomeprol78649-41-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen divers LC/MS
joodpropynylbutylcarbamaat55406-53-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
joodsulfuron-methyl185119-76-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
jopamidol60166-93-0WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen divers LC/MS
jopanoinezuur96-83-3WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen divers LC/MS
jopromide73334-07-3WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen divers LC/MS
jotalaminezuur2276-90-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen divers LC/MS
joxitalaminezuur28179-44-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen divers LC/MS
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
Kalium7440-09-7WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
ketoprofen22071-15-4WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
KjeldahlWLN-CA.W.21.2c NEN-ISO15923-1 (destructie c NEN 6645)AW, DW, OW 
Kleur bij 455 nmnvtWLN-CA.W.26.1eigen methodeDW, OW 
Kobalt7440-48-4WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
Koloniegetal bij 22 CWLN-BM.W.04.7conform NEN-EN-ISO 6222DW, GW, ZW 
Koloniegetal bij 22 C (verdund)WLN-BM.W.04.7conform NEN-EN-ISO 6222AW, OW 
Koloniegetal bij 37 CWLN-BM.W.04.6conform NEN-EN-ISO 6222DW, GW, OW, ZW 
Koper7440-50-8WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
kresoxim-methyl143390-89-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
Kwik7439-97-6WLN-CM.W.12.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
lambda-cyhalothrin91465-08-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
Lanthaan7439-91-0WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2 
LegionellanvtWLN-BM.W.06.2conform NEN-EN-ISO 11731DW, GW, ZW 
Legionella (slecht filtreerbaar)WLN-BM.W.06.2conform NEN-EN-ISO 11731KW, OW 
Legionella Pneumophila, DNA-methodenvtWLN-BP.W.06.2conform NEN 6254DW, KW, ZW 
lenacil2164-08-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
lidocaine137-58-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
lincomycine154-21-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
lineair perfluorhexaansulfonzuur (L-PFHxS)355-46-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
lineair perfluorhexaansulfonzuur (L-PFHxS)355-46-4WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
lineair perfluoroctaansulfonzuur (L-PFOS)1763-23-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
lineair perfluoroctaansulfonzuur (L-PFOS)1763-23-1WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
linuron330-55-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
Lithium7439-93-2WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
Lood7439-92-1WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
losartan114798-26-4WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
lufenuron103055-07-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
m+p-xyleennvtWLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
M-getalnvtWLN-CA.W.24.1eigen methodeDW, GW, OW 
m-toluidine108-44-1WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Amines
Magnesium7439-95-4WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
Magnesium hardheidWLN-CM.W.11.2eigen methodeDW, GW, OW 
malathion121-75-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
mandipropamid374726-62-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
Mangaan7439-96-5WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
MCPA94-74-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
MCPB94-81-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
MCPP (Mecoprop)7085-19-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
2-mesistylensulfonzuur3453-83-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
mesosulfuron-methyl208465-21-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
mesotrion104206-82-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Triketonherbiciden, LC/MS
metabenzthiazuron18691-97-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
metalaxyl57837-19-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
metaldehyde9002-91-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polyglymen, LC/MS
metamitron41394-05-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
metazachloor67129-08-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
metazachloorsulfonzuur172960-62-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
metazachloorzuur1231244-60-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
Methaan74-82-8WLN-CO.W.08.1eigen methodeDW, GW 
methacrifos62610-77-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
methidathion950-37-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
methiocarb2032-65-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
methomyl16752-77-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
4-methoxy-2-nitroaniline96-96-8WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Amines
methoxychloor72-43-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
methoxyfenozide161050-58-4WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
4-methyl-2-nitroaniline89-62-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
4-methyl-3-nitroaniline119-32-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
methyl-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoaat62140-67-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
4+5-methylbenzotriazolWLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
4-methylbenzotriazol29878-31-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
5-methylbenzotriazol136-85-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
methylcyclohexaan108-87-2WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
2-methylfenol95-48-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Alkylfenolen
3+4-methylfenolnvtWLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Alkylfenolen
methylisothiocyanaat (MITC)556-61-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
metobromuron3060-89-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
metolachloor51218-45-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
metolachloorsulfonzuur947601-85-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
metolachloorzuur152019-73-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
metoprolol37350-58-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
metoprolol37350-58-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
metoxuron19937-59-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
metribucin21087-64-9WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
metsulfuron-methyl74223-64-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
milbemectin A451596-11-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
Minerale olie, GC8042-47-5WLN-CO.W.05.4eigen methodeAW, DW, GW, OW 
mirex2385-85-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
molinaat2212-67-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
Molybdeen7439-98-7WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
monolinuron1746-81-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
monuron150-68-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
MTBE1634-04-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Diverse componenten Headspace
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
N,N-dicyclohexylurea2387-23-7WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Polaire antropogene stoffen, LC/MS
N,N-diethylaniline91-66-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
N,N-dimethylaniline121-69-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
N,N-dimethylbenzylamine103-83-3WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Amines
n-butylbenzeen104-51-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
n-decaan124-18-5WLN-CO.W.02.1eigen methodecomponent van Alkanen Headspace
N-ethylaniline103-69-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
N-ethylperfluor-1-octaansulfonamidoazijnzuur (EtPFOSAA)2991-50-6WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
n-heptaan142-82-5WLN-CO.W.02.1eigen methodecomponent van Alkanen Headspace
n-hexaan110-54-3WLN-CO.W.02.1eigen methodecomponent van Alkanen Headspace
N-methylaniline100-61-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
N-methylperfluor-1-octaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA)2355-31-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
N-methylperfluor-1-octaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA)2355-31-9WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
n-nonaan111-84-2WLN-CO.W.02.1eigen methodecomponent van Alkanen Headspace
n-octaan111-65-9WLN-CO.W.02.1eigen methodecomponent van Alkanen Headspace
n-pentaan109-66-0WLN-CO.W.02.1eigen methodecomponent van Alkanen Headspace
n-pentylbenzeen538-68-1WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
n-propylbenzeen103-65-1WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
naftaleen91-20-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
naftaleen91-20-3WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
naftaleen91-20-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
naftaleensulfonzuur 185-47-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
naftaleensulfonzuur 2120-18-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
naproxen22204-53-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
Natrium7440-23-5WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
nicosulfuron111991-09-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Triketonherbiciden, LC/MS
Nikkel7440-02-0WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
Nitraat (in N)12033-49-7WLN-CA.W.27.3eigen methode 
Nitraat (in N)12033-49-7WLN-CA.W.15.3conform NEN-ISO 15923-1DW, GW, OW 
Nitriet (in N)10102-44-0WLN-CA.W.16.3conform NEN-ISO 15923-1DW, OW 
2-nitroaniline88-74-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
3-nitroaniline99-09-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
2-nitrofenol88-75-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Alkylfenolen
3-nitrofenol554-84-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Nitrofenolen, LC/MS
4-nitrofenol100-02-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Nitrofenolen, LC/MS
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
o+p-toluidinenvtWLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Amines
o-anisidine90-04-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
o-xyleen95-47-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
octhilinon26530-20-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
omethoaat1113-02-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
Onopgeloste bestanddelen (0.45 um TSS)WLN-CA.W.31.2eigen methodeAW, DW, OW 
Onopgeloste bestanddelen (f589/2 TSS)WLN-CA.W.31.2eigen methodeAW, DW, OW 
op-DDD53-19-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
op-DDE3424-82-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
op-DDT789-02-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
Ortho-fosfaat (in P)14265-44-2WLN-CA.W.33.2eigen methodeDW, GW, OW 
Ortho-fosfaat, laag niveau14265-44-2WLN-CA.W.33.4eigen methode 
oxadixyl77732-09-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
oxamyl23135-22-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
Oxideerbaarheid met KMnO4WLN-CA.W.09.1gelijkwaardig aan NEN 6491 (1984)ZW 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
P-getalnvtWLN-CA.W.24.1eigen methodeDW 
p-xyleen-2-sulfonzuur609-54-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
paclobutrazool76738-62-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
paracetamol103-90-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
paraoxon-ethyl311-45-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
paraoxon-methyl950-35-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
parathion-ethyl56-38-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
parathion-methyl298-00-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
paraxanthine611-59-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
paroxetine61869-08-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
PCB-10137680-73-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
PCB-11831508-00-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
PCB-13835065-28-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
PCB-15335065-27-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
PCB-18035065-29-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
PCB-287012-37-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
PCB-5235693-99-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
penconazool66246-88-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
pencycuron66063-05-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Fenylureumherbiciden, LC/MS
pendimethalin40487-42-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
pentachlooraniline527-20-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
pentachlooraniline527-20-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
pentachloorbenzeen608-93-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
pentachloorfenol87-86-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
Pentachloronnitrobenzene(PCNB)82-68-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
perfluor(2-((6-chloorhexyl)oxy)ethaansulfonzuur (9Cl-PF3ONS)756426-58-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluor(2-((6-chloorhexyl)oxy)ethaansulfonzuur (9Cl-PF3ONS)756426-58-1WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA; GenX)13252-13-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA; GenX)13252-13-6WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)375-73-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)375-73-5WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluorbutaanzuur (PFBA)375-22-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorbutaanzuur (PFBA)375-22-4WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluorbutylsulfonamide (FBSA)30334-69-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorbutylsulfonamide (FBSA)30334-69-1WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluordecaansulfonzuur (PFDS)335-77-3WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluordecaansulfonzuur (PFDS)335-77-3WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluordecaanzuur (PFDA)335-76-2WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluordecaanzuur (PFDA)335-76-2WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluordodecaansulfonaat (L-PFDOS)1260224-54-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluordodecaansulfonaat (L-PFDOS)1260224-54-1WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluordodecaanzuur (PFDDoA)307-55-1WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluordodecaanzuur (PFDoDA)307-55-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)375-92-8WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)375-92-8WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluorheptaanzuur (PFHpA)375-85-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorheptaanzuur (PFHpA)375-85-9WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluorhexaansulfonamide (FHxSA)41997-13-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorhexaansulfonamide (FHxSA)41997-13-1WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluorhexaanzuur (PFHxA)307-24-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorhexaanzuur (PFHxA)307-24-4WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluornonaansulfonzuur (PFNS)98789-57-2WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluornonaansulfonzuur (PFNS)98789-57-2WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluornonaanzuur (PFNA)375-95-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluornonaanzuur (PFNA)375-95-1WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)754-91-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)754-91-6WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat (EtFOSAA)2991-50-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluoroctaanzuur (PFOA)nvtWLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluoroctaanzuur (PFOA)335-67-1WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluorpentaanzuur (PFPeA)2706-90-3WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorpentaanzuur (PFPeA)2706-90-3WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)376-06-7WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)376-06-7WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluortridecaansulfonaat (L-PFTRDS)174675-49-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluortridecaansulfonaat (L-PFTRDS)174675-49-1WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluortridecaanzuur (PFTrDA)72629-94-8WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluortridecaanzuur (PFTrDA)72629-94-8WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluorundecaansulfonaat (L-PFUDS)441296-91-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorundecaansulfonaat (L-PFUDS)441296-91-9WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfluorundecaanzuur (PFUnDA)2058-94-8WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfluorundecaanzuur (PFUnDA)2058-94-8WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
perfuorpentaansulfonzuur (PFPeS)2706-91-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
perfuorpentaansulfonzuur (PFPeS)2706-91-4WLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
PermanganaatindexWLN-CA.W.09.1gelijkwaardig aan NEN 6491 (1984)ZW 
pH, ter plekkeWLN-M.B.08.04conform NEN-ISO 10523DW, GW, OW, ZW 
2-phenylsulfonaniline4273-98-7WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Amines
phoraat298-02-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
picloram1918-02-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
pirimicarb23103-98-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
pirimicarb-desmethyl30614-22-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
pirimicarb-desmethyl-formamido59333-83-4WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
pirimiphos-methyl29232-93-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
Platina7440-06-4WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2 
pp-DDD72-54-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
pp-DDE72-55-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
pp-DDT50-29-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
pravastatin81093-37-0WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
primidon125-33-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
prochloraz67747-09-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
profam122-42-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
prometon1610-18-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
prometryn7287-19-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
propachloor1918-16-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
propamocarb24579-73-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
propazine139-40-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
propiconazool-a60207-90-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
propiconazool-b60207-90-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
propoxur114-26-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
propranolol525-66-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
propranolol525-66-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
4-propylbenzeensulfonzuur15592-74-2WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
propyzamide23950-58-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
prosulfocarb52888-80-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
prothiaconazool178928-70-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
prothioconazole-desthio120983-64-4WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Metabolieten
Pseudomonas aeruginosa, vloeronderzoekWLN-BM.W.39.1eigen methode 
Pseudomonas Aeruginosa,MFWLN-BM.W.09.1conform NEN-EN-ISO 16266DW, ZW 
pymetrozine123312-89-0WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
pyraclostrobin175013-18-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
pyrazophos13457-18-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
pyreen129-00-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van PAK
pyreen129-00-0WLN-CO.W.37.1eigen methodeAWcomponent van PAK, GC/MS TSQ
pyridaat als pyradafol55512-33-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
pyridaben96489-71-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
pyriproxyfen95737-68-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
pyroxsulam422556-08-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
quinmerac90717-03-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
quinoxyfen124495-18-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
quizalofop-p-ethyl100646-51-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
Rubidium7440-17-7WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
saccharine81-07-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zoetstoffen, LC/MS
Saturatie-Index (delta pH)nvtWLN-CA.W.80.1conform NEN 6533DW, GW, OW 
Schimmels en gisten, vloeronderzoekWLN-BM.W.39.1eigen methode 
secundair-butylbenzeen135-98-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
Seleen7782-49-2WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
Silicium7440-21-3WLN-CM.W.11.3eigen methodeDW, GW, OW 
simazine122-34-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
Smaak kwalitatiefWLN-MHB.08.09eigen methode 
som perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS; indicatief)nvtWLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
som perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS; indicatief)nvtWLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
som perfluoroctaansulfonzuur (PFOS; indicatief)nvtWLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
som perfluoroctaansulfonzuur (PFOS; indicatief)nvtWLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
Somatische colifagennvtWLN-BM.W.12.4conform NEN-EN-ISO 10705-2DW, GW, OW 
sotalol959-24-0WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
sotalol959-24-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
spinosad spinosyn A168316-95-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
spirodiclofen148477-71-8WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
spiromesifen283594-90-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
spiromesifen metaboliet M01148476-30-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
Staphylococcus aureus, vloeronderzoekWLN-BM.W.39.1eigen methode 
Strontium7440-24-6WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
styreen100-42-5WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
* subgroep Campylobacter coliWLN-BM.W.11.1eigen methodecomponent van Campylobacter, MPN
* subgroep Campylobacter jejuniWLN-BM.W.11.1eigen methodecomponent van Campylobacter, MPN
* subgroep Campylobacter lariWLN-BM.W.11.1eigen methodecomponent van Campylobacter, MPN
sucralose56038-13-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zoetstoffen, LC/MS
sulcotrion99105-77-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Triketonherbiciden, LC/MS
Sulfaat14808-79-8WLN-CA.W.27.1conform NEN-EN-ISO 10304-1AW, DW, GW, OW 
sulfadiazine68-35-9WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
sulfamethazine57-68-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
sulfametoxazool723-46-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
sulfametoxazool723-46-6WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
sulfaquinoxalin59-40-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
Sulfide opgelost18496-25-8WLN-CA.W.79.1eigen methode 
Sulfiet14265-45-3WLN-CA.W.15.1eigen methode 
Sulfiet reducerende clostridianvtWLN-BM.W.07.2conform NEN-ISO 6461-2 (1993)DW, GW, OW, ZW 
5-sulfosalicylzuur97-05-2WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
sulfotep3689-24-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
swep1918-18-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Carbamaten, LC/MS
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
2,4,5-T93-76-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
T.O.C.WLN-CA.W.02.3conform NEN-EN 1484AW, DW, GW, OW 
TAME994-05-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Diverse componenten Headspace
tebuconazool107534-96-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
tebufenpyrad119168-77-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
tecnazeen117-18-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
teflubenzuron83121-18-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
TemperatuurnvtWLN-M.B.08.01conform NEN 6414DW, GW, OW, ZW 
terbutryn886-50-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
terbutylazine5915-41-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
terbutylazine-desethyl30125-63-4WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Metabolieten
4-tert-butyl-benzeensulfonzuur1133-17-1WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
tertiair-butylbenzeen98-06-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
2,3,4,5-tetrachlooraniline634-83-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
2,3,5,6-tetrachlooraniline3481-20-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen634-66-2WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,2,3,5+1,2,4,5-tetrachloorbenzeennvtWLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,1,1,2-tetrachloorethaan630-20-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
1,1,2,2-tetrachloorethaan79-34-5WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
tetrachlooretheen (per)127-18-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
2,3,4,5+2,3,5,6-tetrachloorfenolnvtWLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Chloorfenolen
2,3,4,6-tetrachloorfenol58-90-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
tetrachloormethaan (tetra)56-23-5WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
tetrachloorvinphos961-11-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
tetraglyme143-24-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polyglymen, LC/MS
tetrahydroftaalimide (THPI)1469-48-3WLN-CO.W.42.1eigen methodecomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
tetrahydrofuraan (THF)109-99-9WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Diverse componenten Headspace
tetrahydrothiofeen110-01-0WLN-CO.W.02.1eigen methodecomponent van Diverse componenten Headspace
1,2,3,4-tetramethylbenzeen488-23-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,2,3,5-tetramethylbenzeen527-53-7WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,2,4,5-tetramethylbenzeen95-93-2WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
Thallium7440-28-0WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
theophylline58-55-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
thiabendazool148-79-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, LC/MS
thiacloprid111988-49-9WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
thiamethoxam153719-23-4WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (4)
thiofanaat-methyl23564-05-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
thiofanoxsulfoxide39184-27-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
tiamulin55297-95-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
Tin7440-31-5WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
Titanium7440-32-6WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
tolclofos-methyl57018-04-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
tolueen108-88-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
Totaal fosfaat7723-14-0WLN-CA.W.04.1cNEN-ISO15923-1 (destr cNEN-EN-ISO 6878)AW, DW, GW, OW 
Totale hardheidWLN-CM.W.11.2eigen methodeDW, GW, OW 
Totale hardheid berekendWLN-CM.W.11.2eigen methodeDW, GW, OW 
2,4,5-TP (Fenoprop)93-72-1WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenoxycarbonzuren, LC/MS
tramadol27203-92-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS (2)
trans-1,2-dichlooretheen156-60-5WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
trans-1,3-dichloorpropeen10061-02-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
trans-1-chloor-1-propeen16136-85-9WLN-CO.W.02.1eigen methodecomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
trans-chloordaan5103-74-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
trans-chloorfenvinphos18708-86-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
trans-dihydroxycarbamazepine58955-93-4WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
trans-fosfamidon297-99-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polaire bestrijdingsmiddelen
trans-heptachloorepoxide28044-83-9WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
trans-mevinfos338-45-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
trans-permethrin61949-77-7WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
triadimefon43121-43-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
triadimenol55219-65-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
triallaat2303-17-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
triazophos24017-47-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
tribenzylamine620-40-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
2,4,6-tribroomanisol607-99-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Broomfenolen
2,4,6-tribroomfenol118-79-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Broomfenolen
tribroommethaan (bromoform)75-25-2WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
tributylfosfaat126-73-8WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
Trichlooramine10025-85-1WLN-CA.W.27.4Conform INRS 007/V01.01 
2,3,4-trichlooraniline634-67-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
2,4,5-trichlooraniline636-30-6WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
2,4,6-trichlooraniline634-93-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
3,4,5-trichlooraniline634-91-3WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
1,2,3-trichloorbenzeen87-61-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,2,4-trichloorbenzeen120-82-1WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,3,5-trichloorbenzeen108-70-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,1,1-trichloorethaan71-55-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
1,1,2-trichloorethaan79-00-5WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
trichlooretheen (tri)79-01-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
2,3,4-trichloorfenol15950-66-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
2,3,5-trichloorfenol933-78-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
2,3,6-trichloorfenol933-75-5WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
2,4,5-trichloorfenol95-95-4WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
2,4,6-trichloorfenol88-06-2WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
3,4,5-trichloorfenol609-19-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorfenolen
trichloorfluormethaan75-69-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Zeer vluchtige organohalogenen Headspace
trichloorfon52-68-6WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
trichloormethaan (chloroform)67-66-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OW, ZWcomponent van Vluchtige organohalogenen Headspace
1,1,2-trichloorpropaan598-77-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
1,2,2-trichloorpropaan3175-23-3WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
1,2,3-trichloorpropaan96-18-4WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van DD-componenten en MITC Headspace
trichloronat327-98-0WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
triclopyr55335-06-3WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (2)
trietazine1912-26-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
trifloxystrobin141517-21-7WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
triflumizool99387-89-0WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Organische antropogene componenten, LC/MS (3)
trifluralin1582-09-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van N/P bestrijdingsmiddelen, GC/MS
triflusulfuron-methyl126535-15-7WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Organische antropogene componenten LC/MS (1)
triglyme112-49-2WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Polyglymen, LC/MS
1,3,5-triisopropylbenzeen717-74-8WLN-CO.W.02.1eigen methodecomponent van Vluchtige aromaten headspace
trimeer van caprolactam56403-08-8WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Analyse grondstof & bijproducten van PA6
trimethoprim738-70-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
trimethoprim738-70-5WLN-CO.W.40.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Geneesmiddelen, LC/MS
2,4,6-trimethylaniline88-05-1WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Amines
1,2,3-trimethylbenzeen526-73-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,2,4-trimethylbenzeen95-63-6WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
1,3,5-trimethylbenzeen108-67-8WLN-CO.W.02.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Vluchtige aromaten headspace
TroebelheidnvtWLN-CA.W.23.2conform NEN-EN-ISO 7027-1DW, OW 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
UCWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
Uranium7440-61-1WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
Ureum57-13-6WLN-CA.W.10.2eigen methodeZW 
UV absorptie bij 254 nmWLN-CA.W.25.2eigen methodeDW, OW 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
Vanadium7440-62-2WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
venlafaxine93413-69-5WLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Geneesmiddelen prioritair AW LC/MS
vertakt perfluorhexaansulfonzuur (V-PFHxS; indicatief)nvtWLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
vertakt perfluorhexaansulfonzuur (V-PFHxS; indicatief)nvtWLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
vertakt perfluoroctaansulfonzuur (V-PFOS; indicatief)nvtWLN-CO.W.40.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (hoge methode)
vertakt perfluoroctaansulfonzuur (V-PFOS; indicatief)nvtWLN-CO.W.09.1eigen methodecomponent van Perfluorverbindingen (lage methode)
vinchlozolin50471-44-8WLN-CO.W.42.1eigen methodeDW, GW, OWcomponent van Chloorbestrijdingsmiddelen
Vluchtige nitrillen Headspace107-13-1WLN-CO.W.02.1eigen methode 
Vrij chloor, ter plekke7782-50-5WLN-M.B.08.03conform NEN-EN-ISO 7393-1DW, ZW 
Vrij Kooldioxide124-38-9WLN-CA.W.11.2eigen methodeDW, GW, OW 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
Waterstofcarbonaat71-52-3WLN-CA.W.24.1eigen methodeDW, GW, OW 
Wolfraam7440-33-7WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Zoeken
 
AnalyseCAS nrVoorschrift    NormGeaccrediteerde matricesToelichting
zeeffractie > 0.00 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.020 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.063 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.125 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.150 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.180 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.212 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.250 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.300 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.355 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.425 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.50 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.60 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.71 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.80 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.85 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 0.90 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 1.00 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 1.18 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 1.25 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 1.40 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 1.70 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 1.80 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 2.00 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 2.36 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 2.50 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 2.80 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 3.15 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 3.35 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 4.00 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 4.75 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 6.70 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
zeeffractie > 8.00 mmWLN-CA.W.36.1eigen methodecomponent van Zeeffractie
Zilver7440-22-4WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
Zink7440-66-6WLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2DW, GW, OW 
ZuurgraadnvtWLN-CA.W.13.2conform NEN-ISO 10523DW, GW, OW 
Zuurstof (optische sensor)7782-44-7WLN-CA.W.17.2conform NEN-ISO 17289DW, OW 
Zuurstof veld7782-44-7WLN-MHB.08.10eigen methode 
Zuurstof Winkler7782-44-7WLN-CA.W.14.1eigen methode 
ZwavelnvtWLN-CM.W.11.1conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 21-06-2024 23:16:24 ]