WLN-CA.W.27.1Bepalen van sulfaat en fluorideconform NEN-EN-ISO 10304-1
Beginsel:Fluoride, chloride en sulfaat worden gescheiden in een kolom gevuld met een ionenwisselaar met lage capaciteit bestaande uit inerte kernen van styreen/divinylbenzeen-copolymeer waarop tetramethylammoniumgroepen zijn aangebracht. De gescheiden ionen worden gedetecteerd door meting van de soortelijke(elektrische) geleiding van de vloeistofstroom. Door na de scheidingskolom een membraansuppressor te plaatsenworden de kationen in het monster en de natriumionen uit het eluenstegen de hydroniumionen (H3O+) uitgewisseld.
Bepaling:Fluoride
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.05 mg/l
Meetonzekerheid:20%
Houdbaarheid:28 dagen
Monsterfles:Plastic , wit , 250 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 29-05-2020 23:16:12 ]