WLN-CA.W.80.1Het bepalen van de saturatie-index (verzadigingsindex (SI-index))conform NEN 6533
Beginsel:Van watermonsters worden de temperatuur, de zuurgraad, het electrisch geleidend vermogen, het calcium gehalte en het waterstofcarbonaat gehalte bepaald, waarna middels een formule de evenwichts-pH8 wordt bepaald. De saturatie-index (SI-index) is het verschil tussen de gemeten pH en de evenwichts-pHs.
Bepaling:Saturatie-Index (delta pH)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Houdbaarheid:1 dag
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 23-03-2018 23:17:10 ]