WLN-CA.W.81.1Het bepalen van de corrosie-index (CI-index)eigen methode
Beginsel:Van watermonsters worden de chloride-, vrij kooldioxide-, waterstofcarbonaat- en het sulfaat-gehaltes bepaald, waarna middels een berekening de corrosie-index worden bepaald.
Bepaling:Corrosie-Index (gietijzer)
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.01
Houdbaarheid:1 dag
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 23-03-2018 23:16:38 ]