WLN-CA.W.33.2Bepalen van het gehalte aan ortho-fosfaat in water met de discreet analyser.eigen methode
Beginsel:Ammoniummolybdaat vormt in zuur milieu met orthofosfaat-ionen, antimoonoxyionen en ascorbinezuur een blauwgekleurde verbinding. De intensiteit van de blauwe kleur wordt gemeten bij 880 nm en is een maat voor het desbetreffende fosfaatgehalte.
Bepaling:Ortho-fosfaat (in P)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.02 mg P/l
Herhaalbaarheid:maximaal 10%
Reproduceerbaarheid:maximaal 10%
Houdbaarheid:13 dagen , mits geconserveerd met H2SO4
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml , conservering met H2SO4 (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 01-04-2019 23:19:45 ]