WLN-CA.W.23.2Bepalen van de troebelingsgraadconform NEN-EN-ISO 7027-1
Beginsel:Bij doorval van licht door een troebel monster treedt naast lichtverzwakking tevens lichtverstrooiing op. Dit kan gemeten worden met infrarood licht (860 nm)(Dr. Lange NEPHLA) of zichtbaar licht (570 nm) (Hach).
Bepaling:Troebelheid
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.1 FTU
Meetonzekerheid:30%
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Plastic , helder , 300 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 08-04-2022 23:16:25 ]