WLN-CO.W.09.1Bepaling van diverse PFAS componenten middels LC-MSeigen methode
Beginsel:Het monster wordt na aanzuren en toevoeging van gelabelde interne standaarden geïnjecteerd en met behulp van hoge druk vloeistofchromatografie en accurate massa massaselectieve detectie geanalyseerd. Het oppervlak van de pieken in het chromatogram is een maat voor de concentratie.
Bepaling:Perfluorverbindingen (lage methode)
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.2 - 0.5 ng/l, component en matrix afhankelijk
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (vullen tot in de hals van de fles)
Componenten:
(RG = 0.2 ng/l)perfluornonaanzuur (PFNA) (niet geaccrediteerd); perfluoroctaanzuur (PFOA) (niet geaccrediteerd); lineair perfluorhexaansulfonzuur (L-PFHxS) (niet geaccrediteerd); vertakt perfluorhexaansulfonzuur (V-PFHxS; indicatief) (niet geaccrediteerd); som perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS; indicatief) (niet geaccrediteerd); lineair perfluoroctaansulfonzuur (L-PFOS) (niet geaccrediteerd); vertakt perfluoroctaansulfonzuur (V-PFOS; indicatief) (niet geaccrediteerd); som perfluoroctaansulfonzuur (PFOS; indicatief) (niet geaccrediteerd)
(RG = 0.5 ng/l)perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA; GenX) (niet geaccrediteerd); perfluorbutaanzuur (PFBA) (niet geaccrediteerd); perfluordecaanzuur (PFDA) (niet geaccrediteerd); perfluorheptaanzuur (PFHpA) (niet geaccrediteerd); perfluorhexaanzuur (PFHxA) (niet geaccrediteerd); perfluorpentaanzuur (PFPeA) (niet geaccrediteerd); perfluorundecaanzuur (PFUnDA) (niet geaccrediteerd); perfluordodecaanzuur (PFDDoA) (niet geaccrediteerd); perfluortridecaanzuur (PFTrDA) (niet geaccrediteerd); perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) (niet geaccrediteerd); perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) (niet geaccrediteerd); perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) (niet geaccrediteerd); perfluordecaansulfonzuur (PFDS) (niet geaccrediteerd); perfuorpentaansulfonzuur (PFPeS) (niet geaccrediteerd); perfluornonaansulfonzuur (PFNS) (niet geaccrediteerd); perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) (niet geaccrediteerd); 1H,1H,2H,2H-perfluor1-hexaansulfonzuur (4:2FTS) (niet geaccrediteerd); 1H,1H,2H,2H-perfluor1-octaansulfonzuur (6:2FTS) (niet geaccrediteerd); 1H,1H,2H,2H,-perfluor-1-decaansulfonzuur (8:2FTS) (niet geaccrediteerd); N-methylperfluor-1-octaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA) (niet geaccrediteerd); N-ethylperfluor-1-octaansulfonamidoazijnzuur (EtPFOSAA) (niet geaccrediteerd); 11-chloorperfluor-3-oxaundecaansulfonylfluoride (11Cl-PF3OUd (niet geaccrediteerd); 4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA) (niet geaccrediteerd); perfluor(2-((6-chloorhexyl)oxy)ethaansulfonzuur (9Cl-PF3ONS) (niet geaccrediteerd); perfluorbutylsulfonamide (FBSA) (niet geaccrediteerd); perfluordodecaansulfonaat (L-PFDOS) (niet geaccrediteerd); perfluorhexaansulfonamide (FHxSA) (niet geaccrediteerd); perfluortridecaansulfonaat (L-PFTRDS) (niet geaccrediteerd); perfluorundecaansulfonaat (L-PFUDS) (niet geaccrediteerd)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 21-05-2024 23:17:02 ]