WLN-CO.W.09.1Bepaling van diverse PFAS componenten middels LC-MSeigen methode
Beginsel:Het monster wordt na aanzuren en toevoeging van gelabelde interne standaarden geïnjecteerd en met behulp van hoge druk vloeistofchromatografie en accurate massa massaselectieve detectie geanalyseerd. Het oppervlak van de pieken in het chromatogram is een maat voor de concentratie.
Bepaling:Perfluorverbindingen
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.2 - 0.5 ng/l, component afhankelijk
Monsterfles:Kunststof , dispobuis , 50 ml
Componenten:
(RG = 0.2 ng/l)perfluornonaanzuur (PFNA) (niet geaccrediteerd); perfluoroctaanzuur (PFOA) (niet geaccrediteerd); perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) (niet geaccrediteerd); perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) (niet geaccrediteerd)
(RG = 0.5 ng/l)perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA; GenX) (niet geaccrediteerd); perfluorbutaanzuur (PFBA) (niet geaccrediteerd); perfluordecaanzuur (PFDA) (niet geaccrediteerd); perfluorheptaanzuur (PFHpA) (niet geaccrediteerd); perfluorhexaanzuur (PFHxA) (niet geaccrediteerd); perfluorpentaanzuur (PFPeA) (niet geaccrediteerd); perfluorundecaanzuur (PFUnA) (niet geaccrediteerd); perfluordodecaanzuur (PFDoA) (niet geaccrediteerd); perfluortridecaanzuur (PFTrDA) (niet geaccrediteerd); perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) (niet geaccrediteerd); perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) (niet geaccrediteerd); perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) (niet geaccrediteerd); perfluordecaansulfonzuur (PFDS) (niet geaccrediteerd); perfuorpentaansulfonzuur (PFPeS) (niet geaccrediteerd); perfluornonaansulfonzuur (PFNS) (niet geaccrediteerd); perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) (niet geaccrediteerd); 1H,1H,2H,2H-perfluor1-hexaansulfonzuur (4:2FTS) (niet geaccrediteerd); 1H,1H,2H,2H-perfluor1-octaansulfonzuur (6:2FTS) (niet geaccrediteerd); 1H,1H,2H,2H,-perfluor-1-decaansulfonzuur (8:2FTS) (niet geaccrediteerd); N-methylperfluor-1-octaansulfonamidoazijnzuur (MePFOSAA) (niet geaccrediteerd); N-ethylperfluor-1-octaansulfonamidoazijnzuur (EtPFOSAA) (niet geaccrediteerd); 11-chloorperfluor-3-oxaundecaansulfonylfluoride (11Cl-PF3OUd (niet geaccrediteerd); 4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA) (niet geaccrediteerd); perfluor(2-((6-chloorhexyl)oxy)ethaansulfonzuur (9Cl-PF3ONS) (niet geaccrediteerd); perfluorbutylsulfonamide (FBSA) (niet geaccrediteerd); perfluordodecaansulfonaat (L-PFDOS) (niet geaccrediteerd); perfluorhexaansulfonamide (FHxSA) (niet geaccrediteerd); perfluortridecaansulfonaat (L-PFTRDS) (niet geaccrediteerd); perfluorundecaansulfonaat (L-PFUDS) (niet geaccrediteerd)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 14-06-2022 23:16:34 ]