WLN-CA.W.49.1Bepaling van oplosbaar fosfaat (P-AI) in grond met de discreet-analysereigen methode
Beginsel:De in de grond aanwezige fosforverbindingen worden met een ammoniumlactaat-azijnzuuroplossing een vastgestelde tijd geextraheerd. Hierbij lost een bepaald deel van de fosfaatverbindingen op. Vervolgens wordt in het extract het fosfaatgehalte gemeten met de discreet-analyser: ammoniummolybdaat vormt in zuur milieu met orthofosfaat-ionen, antimoonoxyionen en ascorbinezuur een blauwgekleurde verbinding. De intensiteit van de blauwe kleur wordt gemeten bij 880 nm en is een maat voor het desbetreffende fosfaatgehalte.
Bepaling:Fosfaat oplosbaar P-Al (als P2O5)
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:1 mg/100 g
Houdbaarheid:28 dagen
Monsterfles:Glas , wit , 350 ml
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 23-03-2018 23:17:04 ]