WLN-M.W.06.03Bemonstering oppervlaktewater tbv chemisch en microbiologisch onderzoekconform NEN 6600-2
Beginsel:Monsterneming van oppervlaktewater ten behoeve van chemisch en microbiologisch onderzoek.
Bepaling:Bemonstering oppervlaktewater tbv chemie en bacto
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Oppervlaktewater
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-03-2021 23:16:24 ]