WLN-CA.W.19.2Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik in water m.b.v. sealed tube methodeconform NEN-ISO 15705
Beginsel:Het analysemonster wordt in sterk zwavelzuur milieu in aanwezigheid van zilversulfaat en kwik(II)sulfaat met een overmaat kaliumdichromaat gedurende een bepaalde tijd verhit bij een temperatuur van 148 °C. De aanwezige oxideerbare stoffen worden door het kaliumdichromaat geoxideerd. De verbruikte hoeveelheid kaliumdichromaat wordt fotometrisch bepaald en is een maat voor het chemisch zuurstofverbruik. De metingen in het hoge meetgebied (tot 1000 mg/l O2) worden uitgevoerd bij een golflengte van 605 nm. Metingen in het gebied tot 150 mg/l O2 worden uitgevoerd bij een golflengte van 440 nm.
Bepaling:CZV
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:5 mg O2/l
Herhaalbaarheid:maximaal 10%
Reproduceerbaarheid:maximaal 10%
Houdbaarheid:28 dagen , mits geconserveerd met H2SO4
Monsterfles:Glas , bruin , 250 ml , conservering met H2SO4 (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 01-04-2019 23:19:27 ]