WLN-CA.W.24.1Bepalen van het gehalte waterstofcarbonaat (titrimetrisch)eigen methode
Beginsel:Waterstofcarbonaat wordt met zoutzuur getitreerd tot een pH liggend tussen 4 en 5. De pH van het equivalentiepunt is sterk afhankelijk van het aanwezige kooldioxide. In mindere mate beinvloeden temperatuur en ionensterkte de ligging van het equivalentiepunt. Het equivalentiepunt wordt bepaald met de 1e afgeleide van de titratiecurve.
Bepaling:Carbonaat
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater
Rapportagegrens:10 mg/l
Meetonzekerheid:20%
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Plastic , helder , 300 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 19-05-2020 23:16:10 ]