WLN-BM.W.09.1Bepalen van het aantal pseudomonas aeroginosa m.b.v. membraanfiltratie.conform NEN-EN 12780
Beginsel:Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Daarna wordt het filter bij 37°C geA?ncubeerd op een vast, cetrimidehoudende voedingsbodem met zodanige selectieve eigenschappen dat Pseudomonas aeruginosa karakteristieke kolonies vormen. A-typische kolonies worden bevestigd met behulp van de MALDI-TOF.
Bepaling:Pseudomonas Aeruginosa,MF
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Zwembadwater
Rapportagegrens:1 kve/100ml
Herhaalbaarheid:maximaal 20%
Reproduceerbaarheid:maximaal 30%
Meetonzekerheid:60%
Houdbaarheid:1 dag , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 05-04-2019 23:16:21 ]