WLN-CA.W.31.2Bepaling van onopgeloste bestanddelen in water m.b.v. een papier-, glasvezel- of membraanfiltereigen methode
Beginsel:De hoeveelheid onopgeloste bestanddelen wordt bepaald door weging van een papierfilter, glasvezelfilter of membraanfilter voor en na filtratie van een bekende hoeveelheid te onderzoeken analysemonster.
Bepaling:Gesuspendeerde materie, GF/A
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Drinkwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:3 mg/l
Meetonzekerheid:50%
Houdbaarheid:2 dagen
Monsterfles:Glas , groen , 1000 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 05-10-2020 23:16:15 ]