WLN-CM.W.14.1Het bepalen van het gehalte aan broom en jood in water m.b.v. ICP-MSeigen methode
Beginsel:Een plasma zorgt voor de ionisatie en atomisatie van de elementen in een watermonsters. Extractie van de ionen gebeurt door middel van vacuumpompen en lens-systeem.De identificatie van de afzonderlijke elementen vindt plaats met behulp van een massaselectieve detector (MS).
Bepaling:Broom
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:5 μg/l
Herhaalbaarheid:maximaal 10%
Reproduceerbaarheid:maximaal 10%
Meetonzekerheid:15%
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 01-04-2019 23:19:22 ]