WLN-CA.W.04.1Bepalen van het gehalte aan totaal fosfaat in water met de discreet analyser.cNEN-ISO15923-1 (destr cNEN-EN-ISO 6878)
Beginsel:De in het water aanwezige fosforverbindingen worden door middel van destructie met kaliumpersulfaat-zwavelzuur omgezet in orthofosfaat. Ammoniummolybdaat vormt in zuur milieu met orthofosfaat-ionen, antimoonoxyionen en ascorbinezuur een blauwgekleurde verbinding. De intensiteit van de blauwe kleur wordt gemeten bij 880 nm en is een maat voor het desbetreffende fosfaatgehalte.
Bepaling:Totaal fosfaat
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.03 mg P/l
Meetonzekerheid:15%
Houdbaarheid:28 dagen , mits geconserveerd met H2SO4
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml , conservering met H2SO4 (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 25-05-2020 23:16:15 ]