WLN-CA.W.25.2Bepalen van de UV-absorptie (spectrofotometrisch)eigen methode
Beginsel:De uv-absorptie wordt gemeten in gefiltreerd water bij een golflengte van 254 nm. Talrijke organische stoffen hebben absorptiebanden in het bereik van ultraviolet (uv) licht. De uv-absorptie kan als een maat dienen voor de hoeveelheid organische stof in het water; in het bijzonder als er zich geen sterke wisselingen in de kwalitatieve samenstelling van het water voordoen.
Bepaling:UV absorptie bij 254 nm
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.5 abs/m
Meetonzekerheid:20%
Houdbaarheid:14 dagen
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 29-05-2020 23:16:25 ]