WLN-CA.W.02.3Bepaling van TOC in water door middel van verbrandingconform NEN-EN 1484
Beginsel:Het monster wordt aangezuurd met zoutzuur en vervolgens uitgeblazen met zuurstof. Het monster wordt vervolgens geinjecteerd op een platinakatalysator bij 680 °C. De ontstane CO2 wordt door een NDIR detector gedetecteerd. Het signaal is een maat voor het totaal organisch koolstofgehalte.
Bepaling:T.O.C.
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater, Ultrazuiver water
Rapportagegrens:1 mg/l
Herhaalbaarheid:maximaal 15%
Reproduceerbaarheid:maximaal 15%
Meetonzekerheid:20%
Houdbaarheid:7 dagen , mits geconserveerd met H2SO4
Monsterfles:Glas , wit , 100 ml , conservering met H2SO4 (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 01-04-2019 23:19:48 ]