WLN-CO.W.41.1BEPALING VAN EEN AANTAL FOSFONZURE HERBICIDEN IN WATER, NA OFF-LINE VOORBEWERKINGeigen methode
Beginsel:Het monster wordt gederivatiseerd met 9- fluorenonmethylchloorformiaat (FMOC) opgelost in acetonitril. Vooraf wordt het monster gecontroleerd op de zuurgraad, daarna worden er boraatbuffer en EDTA-oplossing toegevoegd. De derivatisering wordt na bepaalde tijd gestopt met 1 % mierenzuur. De oppervlakte van de pieken in het chromatogram is een maat voor de concentratie. Mogelijke storingen worden gecompenseerd door gebruik te maken van gelabelde Glyfosaat en Ampa als interne standaard.
Bepaling:Fosfonzure herbiciden, LC/MS
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.05 μg/l
Meetonzekerheid:50%
Houdbaarheid:30 dagen , mits ingevroren (anders 6 dagen)
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (volledig vullen)
Componenten:
(RG = 0.05 μg/l)aminomethylfosfonzuur (AMPA); glyfosaat
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 02-06-2020 23:16:16 ]