WLN-M.W.06.05Bemonstering reinwater/oppervlaktewater tbv chemisch en microbiologisch onderzoekconform NEN-EN-ISO 19458/NEN-ISO 5667-5
Beginsel:Monsterneming van open water met behulp van dompelflessen en monsterhappers ten behoeve van chemisch en microbiologisch onderzoek.
Bepaling:Bemonstering reinwater/oppervlaktewater tbv chemie en bacto
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Oppervlaktewater
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-03-2021 23:16:24 ]