WLN-CO.W.42.1Het bepalen van het gehalte aan extraheerbare verbindingen in water met behulp van PTV injectie, gaschromatografie en massaselectieve detectie middels Triple Quad.eigen methode
Beginsel:Aan een monster wordt NaCl, natriumtartraat, methanol, extractiemiddel en interne standaarden toegevoegd. Na extractie wordt het extractdoor middel van een PTV injectie, capillaire gaschromatografie en massaselectieve detectie (triple quad) onderzocht. Identificatie en kwantificering vindt plaats d.m.v. zo specifiek mogelijke massa overgangen, door vergelijking van de retentietijden en oppervlaktes. Hierbij wordt gecorrigeerd voor de interne standaarden. Met uitzondering van PCB-29 zijn deze gelabeld.
Bepaling:Alkylfenolen
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.05 - 0.2 μg/l, component afhankelijk
Meetonzekerheid:35%
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (vullen tot in de hals van de fles)
Componenten:
(RG = 0.05 μg/l)2-methylfenol; 3+4-methylfenol (niet geaccrediteerd); 2,3-dimethylfenol; 2,4-dimethylfenol; 2,5-dimethylfenol; 2,6-dimethylfenol; 3,4-dimethylfenol; 3,5-dimethylfenol; 2-ethylfenol; 3+4-ethylfenol (niet geaccrediteerd)
(RG = 0.1 μg/l)2-nitrofenol
(RG = 0.2 μg/l)fenol
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 02-04-2021 23:16:03 ]