WLN-CO.W.36.1Het bepalen van het gehalte aan ftalaten in watereigen methode
Beginsel:Dit voorschrift beschrijft een methode voor de bepaling van de gehaltes van ftalaten in water. Aan een puntbuis met daarin zout wordt 20ml monster, hexaan en interne standaarden toegevoegd. Na extractie wordt het extract door middel van on-column injectie, capillaire gaschromatografie en massaselectieve detectie onderzocht.Identificatie en kwantificering vindt bij voorkeur plaats met 3 SRMs, door vergelijking van de retentietijden en berekening via piekoppervlak. Hierbij wordt gecorrigeerd m.b.v. interne standaarden. Met uitzondering van PCB-29 zijn deze gelabeld met di-n-pentylftalaat.
Bepaling:Ftalaten (weekmakers)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:1 - 5 μg/l, component afhankelijk
Herhaalbaarheid:maximaal 25%
Reproduceerbaarheid:maximaal 25%
Meetonzekerheid:70%
Houdbaarheid:4 dagen
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml
Componenten:
eigen methode: (RG = 1 μg/l)di-n-pentylftalaat; di-ethylftalaat; di-n-heptylftalaat; di-n-propylftalaat; di-methylftalaat; di-n-butylftalaat; di-n-hexylftalaat; di-undecylftalaat; di-decylftalaat; di-dodecylftalaat; di-iso-propylftalaat; di-n-octylftalaat; di-iso-butylftalaat; benzylbutylftalaat; di-cyclohexylftalaat; di-n-nonylftalaat; di(2-ethylhexyl)adipaat (niet geaccrediteerd)
eigen methode: (RG = 2 μg/l)bis(2-methoxyethyl)ftalaat; bis(2-butoxyethyl)ftalaat
eigen methode: (RG = 5 μg/l)bis(2-ethylhexyl)ftalaat
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-10-2019 23:16:03 ]