WLN-M.W.06.15Bemonstering zwembaden ihkv BHVBZconform NEN 6600-3
Beginsel:Monsterneming van water uit circulatiebaden ten behoeve van chemisch en bacteriologisch onderzoek in het kader van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichting en Zwemgelegenheden,
Bepaling:Bemonstering zwembaden ihkv BHVBZ
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Zwembadwater
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-03-2021 23:16:24 ]