WLN-CM.W.12.1Bepaling van het gehalte aan kwik in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2
Beginsel:Een plasma zorgt voor de ionisatie en atomisatie van het element in een watermonster. Extractie van de ionen gebeurt door middel van een vacuumpomp en lens-systeem. De identificatie van het element vindt plaats met behulp van een massaselectieve detector (MS).
Bepaling:Kwik
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.02 μg/l
Meetonzekerheid:15%
Houdbaarheid:28 dagen , mits geconserveerd met HNO3
Monsterfles:Glas , wit , 100 ml , conservering met HNO3 (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 02-06-2020 23:16:18 ]