WLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methode
Beginsel:Het monster wordt na aanzuren en toevoeging van gelabelde interne standaarden geinjecteerd en met behulp van hoge druk vloeistofchromatografie en accurate massa massaselectieve detectie geanalyseerd. Het oppervlak van de pieken in het chromatogram is een maat voor de concentratie.
Bepaling:Polaire bestrijdingsmiddelen, LC/MS (2)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices (flexibele scope):Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.01 - 0.1 μg/l, component afhankelijk
Herhaalbaarheid:maximaal 25%
Reproduceerbaarheid:maximaal 25%
Bias:25%
Meetonzekerheid:70%
Houdbaarheid:6 dagen
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (vullen tot in de hals van de fles)
Componenten:
eigen methode: (RG = 0.01 μg/l)cloquintocet-mexyl; dodemorf; fenhexamide; fluxapyroxad; propyzamide; pyroxsulam; quinoxyfen
eigen methode: (RG = 0.02 μg/l)joodsulfuron-methyl; omethoaat; pyridaben; thiofanoxsulfoxide; triclopyr; cinidon-ethyl (niet geaccrediteerd)
eigen methode: (RG = 0.05 μg/l)bupirimaat; clopyralid; cypermethrin; florasulam; metsulfuron-methyl; procymidon (niet geaccrediteerd); trichloorfon (niet geaccrediteerd)
eigen methode: (RG = 0.1 μg/l)endothall; picloram
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 18-01-2020 23:16:07 ]