WLN-CA.W.17.2Bepalen van het gehalte zuurstof (electrochemisch)conform NEN-ISO 5814
Beginsel:Een zuurstofelektrode, bestaande uit twee metaalelektroden in een met een elektrolyt gevulde cel, die wordt afgesloten door een semi-permeabel membraan, wordt in het te analyserenwater geplaatst. Het membraan is doorlatend voor zuurstof en een aantal andere gassen, maar vrijwel niet voor water en daarin opgeloste stoffen. Ten gevolge van een potentiaalverschil, opgewekt door een externe spanningsbron (polarografische cel), gaan elektronen naar de kathode, waar zuurstof wordt gereduceerd. De diffusiestroom is een functie van de partiele spanning van de moleculaire zuurstof in het monster bij een gegeven temperatuur.
Bepaling:Zuurstof elektrochemisch
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.5 mg/l
Herhaalbaarheid:maximaal 10%
Reproduceerbaarheid:maximaal 10%
Meetonzekerheid:15%
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Plastic , helder , 300 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 31-01-2020 23:16:18 ]