WLN-BM.W.31.2Het bepalen van ATP met behulp van luminescentiemetingeigen methode
Beginsel:Adenosinetrifosfaat is een energieverbinding die in alle levende cellen voorkomt en daardoor een maat is voor actieve biomassa. De ATP-meting is gebaseerd op de reactie van luciferine met luciferase (afkomstig van vuurvliegjes). Hierbij wordt licht geproduceerd, dat gemeten wordt en weergegeven wordt in Relatieve Licht Eenheden (RLE). Het ATP-gehalte is een maat voor de hoeveelheid actieve biomassa.
Bepaling:ATP
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:1 ng/l, matrix afhankelijk
Meetonzekerheid:40%
Houdbaarheid:30 dagen
Monsterfles:Plastic , wit , 250 ml (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 04-12-2022 23:16:09 ]